Bättre stöd kommunernas verksamheter

 


Just nu debatterar finansutskottet kommunernas välfärdsverksamheter. Vi är bestörta över att vi inte kan genomföra våra välfärdsreformer. Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet, vår jämställdhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av alla människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Sverige ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen. Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden. Där vi bryggar över klyftor och där alla barn har möjligheter att förverkliga sin fulla potential. Vi kommer alltid att stå upp för ett öppet och humant samhälle!
Sverige befinner sig på flera viktiga områden i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer. Överskott har vänts till underskott. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män består. De sänkta klimatambitionerna och oviljan att med kraft ställa om till miljövänlig produktion riskerar vår natur, människors hälsa och Sveriges ekonomiska utveckling.

Den borgerliga regeringen lämnade stora hål i statens finanser. Ofinansierade skattesänkningar har bidragit till att underskotten i de offentliga finanserna har vuxit år efter år, även när konjunkturen stärkts. Överskottsmålet nås inte. Nu ska underskotten steg för steg pressas tillbaka, så att Sverige inte längre bryter mot det finanspolitiska ramverket. Därför finansieras nya reformer fullt ut i den rödgröna budgeten.
En politik för fler jobb, präglad av både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, ger ökad sammanhållning och är avgörande för Sveriges utveckling. Sverige ska ha en välfärd att lita på. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Sverige ska vara ett land som håller ihop.
Det är inte bara olyckligt och allvarligt att den moderatstyrda alliansen ihop med SD röstat ner vår budget till förmån för ett alternativ som fortsätter på en väg som väljarna sa nej till vid valet den 14 september. 

Med vårt budgetalternativ skulle bl.a. bättre förutsättningar för jobb och utbildning i kommunsektorn ha skapats. Riksnormen för försörjningsstödet för barn skulle ha höjts med 81 miljoner Pensionärernas villkor skulle ha förbättras genom att skattelättnader för pensionärer med 1 913
miljoner kronor hade genomförts. Vårt långsiktiga mål är att skatteklyftan ska slutas genom att skatten sänks för pensionärer.
Vår budgetproposition hade förbättrat kommunsektorns ekonomi positivt genom bl.a. ökade anslag till äldrevård, sjuk- och förlossningsvård, stöd till kvinnojourer, höjt underhållsstöd och högre A-kassa.

Vi har också föreslagit att det kommunala utjämningssystemet ändras så att fördelningen blir rättvisare. Det förslag som alliansregeringen genomförde förra året medförde att 961 miljoner kronor omfördelas till ett tiotal moderatstyrda höginkomstkommuner. Det är orättvist och felaktigt fördelning mellan kommunerna.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0