Håll ihop Sverige!I dag presenterar den nya samarbetsregeringen sin första budgetproposition. Den innehåller givetvis reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan och bättre miljö.

Den innehåller förslag för ökad sammanhållning och jämställdhet eftersom det är avgörande för Sveriges utveckling.

Alla de reformer vi föreslår är fullt finansierade, vi investerar omkring 25 miljarder kronor under 2015

 

Det handlar om jämställdhet eftersom vi är feminister

Kvinnor och män ska ges samma möjligheter inom skolan och utbildningssystemet liksom en trygg förankring och möjligheter till karriär på arbetsmarknaden.

 

Ytterligare en månad reserveras till den som utnyttjar föräldraförsäkringen minst. Dessutom föreslås en rad insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

 

Det handlar om investeringar för fler jobb

För att minska arbetslösheten föreslår regeringen satsningar på en aktiv näringspolitik, ökade investering i infrastruktur och byggnation, företrädesvis klimatsmarta lösningar. Budgetproppen innehåller också satsningar på arbetsmarknad och utbildningar. Särskilda insatser görs på unga arbetslösa och långtidsarbetslösa.

 

Reformer för en bättre miljö och ett hållbart klimat

De nationella miljömålen ska nås. Det ska löna sig att välja miljövänliga lösningar och klimatinvesteringar ska stödjas båda lokalt och globalt.

 

Resultaten i skolan ska vändas

För att vända de fallande skolresultaten satsat vi på skolan. För att tidigt möta elevernas utmaningar satsar vi i förskoleklasserna och de första tre årskurserna med minskade klasstorlekar och ökat stöd till de elever som behöver det. För att möta lärarkrisen föreslås åtgärder som bland annat ska höja läraryrkets attraktivitet och säkra kompetensförsörjningen. Dessutom ska en större del av resurserna fördelas efter elevernas behov. Alla skolor ska bli bra skolor med goda förutsättningar för alla elever.

 

Värna den svenska modellen

För ett rättvist och socialt hållbart samhälle krävs minskade inkomst- och hälsoklyftor, ökad jämställdhet samt minskad rasism och diskriminering. Välfärdstjänsterna i barnomsorg, utbildning, hälso- och sjukvård och äldreomsorg ska hålla bästa möjliga nivå och komma alla till del. Dessutom föreslås en värdig sjukförsäkring för att stödja människor att komma tillbaka till hälsa och arbete. Vi höjer också taket i arbetslöshetsförsäkringen för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden.

 

Och mycket, mycket mer läs mer på Regeringen.se 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0