10 steg i riktning för en jämställd värld
Sveriges första feministiska regering har satt fokus på jämställdhet och prioriterar frågan inom alla områden. Det är både moraliskt rätt och ekonomiskt smart. 

Här är 10 viktiga steg i en jämställd riktning:

1. En feministisk utrikespolitik ska genomsyra hela utrikesförvaltningens arbete och syftar till att stärka kvinnors rättigheter, öka kvinnors tillgång till resurser och öka kvinnors representation i hela världen. 
2. Jämställda arbetsvillkor – så att kvinnor och män ska ha lika hög sysselsättning på sikt.
3. Det ofrivilliga deltidsarbetet ska bort– SKL ska gå före som arbetsgivarpart på sikt införa heltid som norm runt om i Sverige.
4. Ojämställda löner ska bort - regeringen har gett Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera lönefrågan ur ett jämställdhetsperspektiv.
5. Jämställt föräldraskap – vid årsskiftet infördes en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. Det är ett steg på vägen mot ett helt jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
6. Ensamstående föräldrar, i synnerhet kvinnor, har ofta en svagare ekonomi än föräldrar som är sammanboende. Regeringen har därför höjt underhållsstödet och grundnivån i föräldrapenningen.
7. Fler kvinnor i toppen - Om andelen kvinnor i styrelserna inte är minst 40 procent i slutet av 2016 kommer regeringen lägga fram en lag om jämställda styrelser.
8. Fler kvinnor ska kunna göra karriär inom akademin - I budgeten avsattes bland annat medel för fler kvinnliga professorer och jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor.
9. Jämställd hälsa - Regeringen har som målsättning att de påverkbara hälsoklyftorna mellan könen ska slutas inom en generation.
10. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. - En nationell strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor tas fram och regeringen förstärker stödet till kvinnojourerna. Samtidigt ses våldtäktslagstiftningen över för att fler sexualbrott ska klaras upp. Straffen för grova sexualbrott ska skärpas.

Läs mer om regeringens feministiska agenda här: 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/feministisk-regering/Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0