Socialdemokraterna har kommundag i SkövdeIdag ska jag träffa mina kommunpolitiska kamrater i Skövde. Det är styrelsen för socialdemokraterna som bjudit in till en kommundag.

Det går bra för Skövde och tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringen satsas det på bättre kvalite i välfärden genom höjda anslag till kommunerna. Resurser som ska användas i äldrevården, skolan och mer bostadsbyggande.
Områden som är särskilt i fokus gällande riktade stadsbidrag är:
Mer personal inom äldreomsorgen.
Mer personal inom skolan och förskolan.
Satsningar på jobb åt unga.
Stöd till energieffektivisering och upprustning av hyresrätter.

Skövde växer både till antalet människor och inom handel, utbildning och företagande. Fler jobb och nya bostäder är de nycklar som behövs för att Skövde ska växa. Det ger goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att erbjuda en trygg och god välfärd för alla som bor här.

Vi socialdemokrater vill se till att fler kommer i arbete. Vi värnar det livslånga lärandet med en bra utbildning från förskolan till högskola och vuxenutbildning. Vi vill ha en utbildning där högskolan står i tät samverkan med kommunen och näringslivet. Högskolan ska fungera som växthus för nya verksamheter och främja nya företag. Särkilt viktigt blir det för nyanlända att få gå Svenska för invandrare så fort som möjligt och få hjälp för att de snabbt komma i arbete. 
Alla Skövdebor i hela kommunen ska känna att de är del av utvecklingen, för allas bästa i hela Skövde.

Våra prioriterade mål för innevarande år är:
1. Alla Skövdebor, oberoende av ålder, social bakgrund, funktionsnedsättning, kön, etnicitet, sexuell läggning eller religiösa övertygelser ska ha goda livschanser.
2. En gemensam vakansförmedling.
3. De osakliga löneskillnaderna ska bort.
4, Timanställningarna görs om till tillsvidareanställningar.
5, Bygga 360 bostäder per år i Skövde kommun.
6. Det ska finnas bostäder med olika upplåtelseformer i hela Skövde kommun.
7. Bygg klimatsmart för att möta framtidens miljökrav.
8. Bostadsbristen ska mötas genom ökat bostadsbyggande främst genom en ökad produktion av hyresrätter.
9. Den som har hemtjänst timmar ska till viss del styra sina timmar själva genom att biståndsbedömningen görs om.
10. Ekedal ska vara ett äldrecentrum och förses med bussförbindelse.
11. All omsorg ska kvalitetssäkras.
12. Sjukfrånvaron inom sektorn ska sänkas till högst 6 % under mandat perioden. Ett led i detta arbete är att öka personaltätheten vilket bör leda till minskade sjukskrivningar p.g.a. stress och förslitningar.
13. Personal inom Vård och Omsorgssektorn ska ges möjlighet till friskvård på arbetstid.
14. Kommunen inrättar ett äldrehotell.
15. Tillskapa ett boende för äldre i södra Ryd.
16. Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen ska öka.
17. Det övergripande målet är att alla ungdomar/unga vuxna ska ges förutsättningar att genomföra gymnasieskolan med ett fullständiga betyg
18. En förstärkt elevhälsa.
19. Biblioteken används som ett nav för att underlätta samverkan mellan till exempel skola, fritidsgårdarna och föreningslivet.
20. Samtliga biblioteksfilialer integreras med skolbiblioteken.
21. Kommunala musikskolans verksamhet ska utökas.
22. Fortsatt utveckling av fritidsgårdarna mot uppsatta mål.
23. All el som köps in till kommunen är från förnyelsebara källor.
24. Ekologiska råvaror ska vara minst 30 %. Svenska råvaror ska vara minst 70 % och ökas främst genom att satsa på svenska animalier.
25. Underlätta miljövänlig pendling.
26. Fler skolor än idag ska ha som ambition att bli Grönflagg-certifierade.


Här går det att läsa hela vår budget som vi lagt i Skövde men som den borgerliga majoriteten röstat ned. 
http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/skovde/Dokument/Dokument%202014/Budget%202016%20S%20(2).pdf


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0