Utfrågning med finansutskottetIdag har vi i finansutskottet ytterligare en utfrågning. Denna gång handlar det om finanspolitiska rådets synpunker. De har som uppgift att ha synpunkter på regeringens finanspolitik.
Just nu handlar det mest om vi ska fortsätta skjuta överskottsmålet framför oss eller helt enkelt förändra det till ett balansmål istället.  

Just nu har vi högkonjunktur, ekonomin är stark och arbetslösheten sjunker. Det är bra men naturligtvis ska vi bädda för en bra fördelningspolitik även fortsättningsvis. 
 
I vårbudgeten som vi i Riksdagen behandlar just nu fortsätter regeringen att hantera flyktingsituationen och pekar ut inriktningen för framtiden där samhällsbygget går före nya skattesänkningar. Den svenska modellen och moderniseringen ska klara kommande utmaningar. Arbetslösheten ska fortsätta att bekämpas, kunskapsresultaten i skolan ska bli bättre  och klimatutsläppen ska minska.


Utsikterna för den svenska ekonomin är goda. Tillväxten är över den genomsnittliga tillväxten i Sverige de senaste tjugo åren, också hög i jämförelse med andra länder, till exempel USA och Tyskland. Arbetslösheten minskar är nu cirka 7 procent. Det är den lägsta nivån på sju år. Även ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskar.

Underskottet har minskat kraftigt sedan regeringen tillträdde. Många människor har sökt asyl i Sverige 2015. Viktiga investeringar som detta medför för att nyanlända ska kunna finna sig i samhället och på arbetsmarknaden, innebär kostnader. 
För att underlätta etableringen görs språkinsatser, kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända. Ett nytt snabbspår för nyanlända entreprenörer inrättas.


Målet om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020 ligger fast. Det innebär satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar för framtiden i bland annat bostäder och infrastruktur och en aktiv näringspolitik för fler företag. Satsningar på välfärden är också otroligt viktigt för jobbpolitiken.

Vi måste fortsätta arbetet för en jämlik skola där alla barn får möjlighet att utvecklas. Inriktningen är att höja kunskapsresultaten genom tidiga insatser, ökad attraktivitet för läraryrket och ökad jämlikhet i skolan.

Målet med en fördelningspolitik är att tillväxten och välståndet i Sverige ska komma alla till del. Då måste välfärden stärkas genom att anställa fler inom vården, skolan och omsorgen. Men även polisen får ökade resurser för att stärka tryggheten. 

Ökad jämställdheten mellan kvinnor och män är a och o för ett modernt samhälle, därför måste alla delar av politiken ha ett jämställdhetsperspektiv dessutom behövs särskilda satsningar för att utjämna skillnaderna.  Det syns i budgeten. 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0