Helhetsgrepp om jämställdhetenSverige är ett av världens mest jämställda länder. I den årliga genomgången som görs av World Economic Forum hamnar Sverige på fjärde plats, strax efter Island, Norge och Finland. Men mycket återstår att göra. Bland annat är löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortfarande stor. Under ett helt arbetsliv tjänar i kvinnor i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än männen. Likaså är mäns våld mot kvinnor fortfarande mycket utbrett.

I dag saknas ett helhetsgrepp om insatserna för jämställdhet i Sverige. Vi har helt enkelt inte tillräcklig kunskap om vad som gjorts och vilka insatser som är meningsfulla på jämställdhetsområdet. Därför föreslår regeringen nu en jämställdhetsmyndighet i höstbudgeten.

Myndigheten ska skapa sig en helhetsbild av jämställdhetspolitiken och effektivisera genomförande av politiken. Det handlar också om att möjliggöra ansvarsutkrävande när det brister. I början av 2018 slår den nya myndigheten upp portarna.

Jämställdhet är en bärande pelare i den svenska modellen.

Under hösten kommer vi också att presentera en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är svårt att veta hur många kvinnor som drabbas av mäns våld. Vanligen sker denna typ av våld i nära relationer. En studie från 2014 visar att 14 procent av kvinnorna och fem procent av männen någon gång efter 18 års ålder hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation. 20 procent av kvinnorna och åtta procent av männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. En stor andel våldsutsatta anmäler dock aldrig de övergrepp som de utsatts för i den nära relationen, vilket innebär att mörkertalet är stort. Omkring 80 procent avvåldet mot kvinnor i nära relationer uppskattas aldrig komma till polisens kännedom.

En åtgärdsplan behövs. Och pengar. Därför tillförs ytterligare 400 miljoner kronor i budgetpropositionen för att bekämpa våld mot kvinnor. De samlade åtgärderna på området omfattar därmed över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020. Det är särskilt viktigt att utveckla våldsförebyggande insatser. Insatserna ska bland annat rikta in sig på att informera män och pojkar om jämställdhet och om kvinnors rättigheter. Två andra delar handlar om att bekämpa hedersrelaterat våld och prostitution och människohandel.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0