Tillsammans för jämställdhet

Fördomar, diskriminering och intolerans drabbar enskilda människor, i Sverige och i resten av värden. På så sätt går vi miste om värdefull kunskap, kreativitet och erfarenhet.
Det krävs gemensamma insatser för att öka jämställdheten. Samhället i form av skola, arbetsliv och välfärd måste utformas utifrån att ta tillvara både pojkar och flickors, män och kvinnors kunskap tas tillvara och behov tillgodoses. Men det räcker inte, både föreningsliv, organisationer och privatpersoner måste involveras på vägen till jämställdhet mellan män och kvinnor. 
Det tjänar alla på.
I den nya hållbarhetsagendan, i Agenda 2030 finns 17 mål finns ett separat mål (nummer 5) om att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter. Men flera av de andra målen innehåller också förpliktelser/förståelse om jämställdhet i bästa mainstreeming anda. 

Säkerställandet av kvinnors och flickors rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling. Målen kommer aldrig att nås om inte mäns våld mot kvinnor och sexuell exploatering upphör, kvinnor och flickor ges ekonomisk självständighet, rätt till hälsa och sexualitet och full delaktighet i beslutsfattande.

Genom FN:s Kvinnokonvention och de jämställdhetspolitiska målen har Sverige åtagit sig att göra kvinnors och flickors rättigheter till verklighet. Dessa åtaganden måste bli en integrerad del av arbetet med Agenda 2030.

Både i agendan framhävs civilsamhället som en förutsättning för hållbar utveckling. Det förpliktigar, NGOs, dvs icke statliga organisationer, föreningsliv och organisationer, måste involveras i det fortsatta arbetet.  

Jämställdhet måste också säkras i det arbete som myndigheter och andra statliga aktörer har framför sig. Ett minimum är att statliga aktörer har i uppdrag att redovisa hur de konkret kommer att ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete med agendan och de indikatorer som används för att mäta framstegen.

Intresset för det svenska jämställdhetsarbetet är stort från andra länder. Sverige har en feministisk regering med en feministisk utrikespolitik och betraktas internationellt som ett föredöme i jämställdhetsfrågor. Det förutsätter förstås att ministrar och regeringsrepresentanter lyfter kvinnors och flickors rättigheter i alla sammanhang som rör Agenda 2030.

Den feministiska regeringen pekar ut jämställdhetsintegrering som den viktigaste strategin för att nå jämställdhet. Dags att gå från ord till handling.

Läs mer http://www.unwomen.se/kronikor-debatt/jamstalldhet-ar-en-forutsattning-for-hallbar-utveckling/
Och http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/kvinnors-atnjutande-av-manskliga-rattigheter


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0