Det behövs fler vuxna i skolan, inte färre!

(null) I vårt starka samhälle ska vi alla känna trygghet i att skolan finns till för alla barn. Vi vet alla hur viktigt det är med tidiga insatser för att även barn som inte har studievana hemma ska få samma chanser.  Jag tror att alla föräldrar, far och morföräldrar vill att deras barn ska ha studiero och känna kunskapstörst. 

Stora investeringar och fler välutbildade lärare är viktigare än stora skattesänkningar och privatiseringar. 

I dag arbetar 28 000 fler i skolan jämfört med med 2014, det är bra men det behövs ännu fler. 


Därför ska fler lärare och lärarassistenter utbildas och anställas om socialdemokraterna får styra landet. Lärare ska inte vara diversearbetare, de ska ägna sin tid åt att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen i klassrummet. Lärarassistenter ska ha kunskap och kompetens för att kunna arbeta självständigt och vara ett stöd för eleverna och lärarna.


Socialdemokraternas paket för ökad kunskap och studiero är välkommet. 


Förslagen i korthet:


  • Anställa fler lärarassistenter och ta fram kortare kurser för lärarassistenterna så de kan vara ett bra stöd för lärarna och en extraresurs för eleverna.


  • Införa en Läraraspirantmodell, så att fler ska kunna bli lärare genom att arbete i skolan kombineras med studier. Det ska vara möjligt att plugga till lärare och jobba samtidigt i hela landet.


  • Att akademiker enkelt ska kunna bli lärare genom fler platser på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), att akademiska ämneskunskaper bättre valideras och att fler universitetsutbildningar också ger en lärarexamen.


Elevgrupperna ska fortsätta minska och personaltätheten öka för att säkra kvaliteten i fritidshemmen. Fritids ska utvecklas så att alla barn ska få ta del av idrotts- och kulturaktiviteter.


Socialdemokraterna vill:


  • Införa nationella riktmärken för elevgruppernas storlek och satsa 500 miljoner/år på mer personal i fritids.


  • Anställa fritidsutvecklare i alla kommuner som ansvarar för att skapa fler meningsfulla fritidsaktiviteter och göra fritidshemsverksamheten mer relevant för mellanstadieelever.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0