Snacka går ju, men det krävs mer än bara snack för att förändra kvinnorepresentationenFrån tiden 2002 till 2006 ökade kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser från drygt 6 % till knappt 20 % det är naturligtvis alldeles för dåligt. Men det hände i alla fall någonting. Alla vet ju vid det här laget att kvinnor har både kompetens och erfarenhet men de motarbetas av den manskvotering som pågår. Männen dunkar varann i ryggen och utser varandra i inom näringslivet.

"Snackis Maud" påstod ju att hon kunde snacka till sig fler kvinnor i styrelser men snacka går ju. Att visa resultat är något helt annat. Som i så många andra frågor så visar det sig att Maud säger en sak men gör en annan. I det här fallet är det kanske till och med så att hon säger en sak och sedan gör hon ingenting för att det ska bli bättre. Kvinnorepresentationen har inte ökat i Svenska bolagsstyrelser. Varför går det att förändra situationen i Norge men inte här hemma? Utbildningsnivån i norska bolagsstyrelser har höjts sedan de svenska kvinnor har fått viktiga uppdrag där. Men i Sverige släpps inte de kompetenta kvinnorna in.


Dans på internationella kvinnodagensamarrangemanget på internationella kvinnodagen fortsatte efter demonstrationen, utställningarna, talen, spontanteatern och feministiskt självförsvar med dans för de som ville. Och det var klart att jag ville dansa...
Bilder från Internationella kvinnodagen i Skövde
Grattis Göteborg till utnämningen av Hultén

Bra val som socialdemokraterna gjorde i Göteborg

Inte särskilt förvånande att den Svenska jämställdheten är sämre men det är tragiskt

Sverige har dalat från första till tredje plats i den granskning som World Economic Forum gjort,

 Norge är etta och Finland är tvåa. Norden dominerar. Island är nämligen fyra både nu och för.
Det är tragiskt att färre pappor stannar hemma med barnen, men som bekräftades nyligen av statistik från försäkringskassan.

I ett ojämlikt samhälle får även jämställdheten sig en törn. Just nu ökar klyftorna mellan rik och fattig, mellan män och kvinnor helt enkelt för att högern har den samhällsmodellen som mål. De tror att större skillnad ökar drivkrafterna. Den kvinna som förminskas i den politiska nämndens sammanträdesrum eller den kvinna som förvägras tillgången till börsbolagets styrelserum kan inte alltid hänvisa till klassamhället.


World Economic Forums jämställdhetslista omfattar 130 länder. Sämst förutsättningar har kvinnorna i Jemen, med Tchad och Saudiarabien framför sig i listans botten.

I bedömningen har man jämfört till exempel skillnaden i löner för män och kvinnor, utbildningsmöjligheter, kvinnors möjlighet till viktiga politiska poster och plats i företagsledningar samt skillnader i förväntad livslängd.

Noterar också att Svensk näringsliv inte ens vill kommentera rapporten eftersom de inte har någon som jobbar med jämställdhet det är en katastrof att Svensk Näringsliv inte bryr sig

svd


Do YOU want a e-mail from NICOLE KIDMAN ?
Of course you want a "Thank you e-mail" for join UNIFEM's campaign to Say No to Violence against Women!

At least one out of every three women around the world has been beaten, coerced into sex, or otherwise abused in her lifetime - with the abuser usually someone known to her. Violence against women and girls is a universal problem of pandemic proportions. Perhaps the most pervasive human rights violation that we know today, it devastates lives, fractures communities, and stalls development

Add you name to an ever-growing movement of people who speak out to put a halt to this shameful human rights violation. All names are powerful, and the more names we collect, the

stronger our case to make ending violence against women

a top priority.


Together, we can help put a stop to this pervasive human rights violation.


S-kvinnor i Lidköping har jubileum

MMS

S-kvinnor i Lidköping har jubileumsmiddag. Med tallibandrink...

Det blev en väldigt trevlig Jubileumsfest på Lidköpings S-kvinnors 80-års firande.

Ordförande Carina Ohlsson hälsade välkommen. Vi blev bjudna på tallibandrinkar dvs. alkoholfria drycker från föreningen fruktdrycker (hoppas ni förstod skämtet, men Nalin och jag hade väldigt kul åt det i alla fall)

Vi åt otroligt god höstbuffé och det var lätt att förstå att många S-kvinnor hade jobbat länge med förberedelser inför festen.

S-kvinnors förbundsordförande Nalin Pekgul höll ett inspirerande tal där hon beskrev vikten av att lyfta upp jämställdhetsfrågan på agendan igen. Hon menade på att den borgerliga regeringen prioriterat ned frågan, antagligen eftersom de tycker så olika. Med Kd som vill trycka tillbaks kvinnan till hemmet och fp som egentligen har en modern familjesyn men som de inte driver så värst hårt nu när de har fått jämställdhetsministerposten i regeringen. Hon tog också upp frågan om att socialdemokraterna ska samarbeta med såväl mp som v men att vi tar det i den takt som partierna är beredda.

Festligheterna fortsatte med en exposé över vad som hänt i världen och i Lidköping från 1928 och framåt. Det var kul att höra utdrag från protokoll och att mycket av frågorna kändes igen. Till exempel det där med att de som har fått kommunala uppdrag också måste engagera sig i partiet och inte bara gå på nämnder och fullmäktige. Men det har hänt otroligt mycket både på jämställdhetsfronten och på välfärdsfronten, det känns ju bra.

Kvällen avslutades med att Nalin Pekgul lärde ut kurdiska danser


Många kvinnor medger att de känner sig diskriminerade p.g.a sitt kön


Idag står det om kvinnliga politiker i GP. Kvinnliga politiker som känner sig kränkta pågrund av sitt kön. Det är ju inget nyhet direkt men förtjänar att tas på allvar. Märkligt att det ska ta så lång tid att förändra samhället. Flera kvinnor visar på vikten av att anpassa sig för att tas på allvar.Det handlar om att använda männens ordval, att ta i när man talar, eller att män inte tar kvinnor seriöst för att de pratar mer vardagligt. Det framkommer också att kvinnor förväntas ägna sig åt mjuka frågor, inte teknik och byggnadsfrågor.

Grejen är ju att detta inte är specifikt för politiken. I näringslivet räknas mäns erfarenhet som viktigare att tas tillvara när styrelseposter ska utses. I bloggvärlden ska man uttrycka sig som en man för att inte bli hånad. De som inte har bättre för sig än att skriva illa om mig eller hänvisa till min blogg i nedlåtande ordalag stup i kvarten har antagligen mindervärdeskomplex men jag får ju bara fler och fler läsare, det är kul

Härskarteknikerna iakttogs av den norska politikern Berit Ås och innefattar osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skam och skuld.

Jag skrev om det i mitt inlägg :Stå på dig annars gör någon annan det

Men ämnet är allvarligare än så. Fortfarande förväntas kvinnor göra det mesta jobbet i hushållet och med barnen. Fortfarande vill inte papporna umgås med sina småbarn utan jobbar hellre över än att ta ut pappaledighet. Fortfarande förväntas kvinnor ta större ansvar för äldre anhöriga än sina män osv. Det kommer att ta tid att förändra. Just nu har vi en jämställdhetsminister som inte är feminist, som alltså inte vill erkänna den könsmaktsordning som är så tydlig i samhället. Och det gör ju inte saken bättre


STÅ PÅ DIG - ANNARS GÖR NÅGON ANNAN DET

Det finns fler härskartekniker och de utövas inte bara i könsmaktsordningen dvs mellan män och kvinnor. De ursprungliga härskarteknikerna formulerades 1976 av Berit Ås, norsk socialpsykolog med förflutet inom rikspolitiken.

De har varit till stor nytta för kvinnor i politik och arbetsliv. De är:

1. Osynliggörande
Ignorera motståndaren, vänd honom/henne ryggen när han/hon talar till exempel.

2. Förlöjligande
Dra uppmärksamheten från sakfrågan till motståndarens person. Kan vara anspelningar på egentligen ovidkommande detaljer som utseende, ålder eller kön. "men lilla gumman..."

3. Undanhållande av information
Utestäng personer från viktig information så de känner sig underlägsna.

4. Dubbelbestraffning
Att försätta någon i en situation där alla handlingsalternativ kritiseras. Exempel: En kvinna som väljer barnpassning före ett politiskt möte är oseriös, gör hon tvärtom är hon en dålig mor.

5. Påförande av skuld och skam
Att få någon att skämmas eller känna att han/hon har sig själv att skylla för saker han/hon kritiserar. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.


Men de har också utvecklats ytterligare bland annat på Umeå universitet de lagt till ytterligare tre härskartekniker


6. objektivisering,

7. våld och hot om våld

8. splittring


Det har också tagit fram motstrategier för hur de som blir utsatta för dessa härskartekniker ska kunna värja sig och stå på sig.

Jag tror att många känner igen sig och jag vet att kvinnor blir utsatta varje dag. 

Det kan vara en klen tröst när det känns jobbigt men ändå skönt att veta att man inte är ensam.


Mina tips är att inte ta åt sig personligen.

Den som vill nervärdera dig är antagligen avundsjuk på dig,

eller mår inte bra,

eller vill bara göra dig ledsen,

eller helt enkelt vill hävda sitt eget självförtroende genom att försöka nervärdera genom att tala (skriva) illa om dig.

Dessutom är den som utövar härskartekniken inte alltid medveten om att han (eller hon) gör det.

Det är egentligen mycket synd om de personerna som behöver tala illa om andra för att må bra själv.verktyg mot härskartekniker


Porrfritt Europa!

Snart är Sverige ordförande i EU igen då kan vi flytta fram positionen ytterligare för att stoppa sexslaveriet.

Carina Hägg med flera kräver i en intressant motion  MOT200708U10 (49 kbyte)

Att alla arrangemangen runt om i Sverige i samband med  ordförandeskapet i EU ska vara fria från prostitution.

Sveriges gäster under vårt ordförandeskap i EU endast ska erbjudas boende på porrfria hotell- och konferensanläggningar.


Ingen EU-ledare skulle om motionen bifalls behöva vara okunnig om den svenska sex köpslagen.  Och regeringen har chans att visa att de inte backar från sex-köpslagen utan tvärtom hävda den.

Under Sveriges förra ordförandeskap i EU prioriterade den socialdemokratiska regeringen frågan om ett porrfritt Europa och lyckades nå en överenskommelse när det gäller lagstiftning mot sexslaveri. Överenskommelsen skulle stegvis förverkligas i EU:s medlemsländer. Sverige hade kontakt med såväl regeringar som frivilligorganisationer i andra länder. Konferensen "Women and Democracy" hölls i Vilnius och kampanjer bedrevs i Norden och i Baltikum. Det är nu viktigt att få en avstämning av hur långt arbetet kommit. En kartläggning av dagens situation i nuvarande EU-länder skulle vara ett värdefullt underlag inför vårt kommande ordförandeskap i EU.

För att åstadkomma ytterligare förebyggande insatser, ett kraftfullt rättsligt skydd och stöd till offren för människohandel krävs att några regeringar vågar och vill driva på i den riktning som sexköpslagen pekat ut.

Dags att ta nästa steg för ett porrfritt Europa!


Ny ordförande i S-kvinnor i Skaraborg

image558
Camilla Skog från Skara valdes till ny ordförande på S-kvinnor i Skaraborgs årsmöte.

Idag lördag träffades vi socialdemokratiska kvinnor i Falköping.

- Jämställdheten måste återerövras hela tiden och det ska bli jätte kul att få driva på partiet i feminism, säger Camilla Skog i en kommentar. Ny vice ordförande blev Ann Österberg från Tidaholm.

Den nya styrelsen kommer att prioritera att kvinnor ska våga och kunna ta politiska uppdrag efter valet 2010.

- Vi ska ha lika många män som kvinnor på politiska uppdrag efter nästa val.

säger vice ordförande Ann Österberg. Hon fortsätter då måste vi börja nu med rekrytering och utbildning eftersom vi kommer att få många nya mandat i kommunerna efter valsegern 2010.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Camilla Skog, Skara

Kassör Ulla Göthager, Mariestad

Vice ordförande Ann Österberg, Tidaholm

Sekreterare Asima Pasalic, Skövde

Irena Rodic, Lidköping

Elisabet Carlsson, Falköping


Ersättare

Tina Jensen, Hjo

Linda Henricsson, Skövde

Emelie Löfgren, Skövde


Adjungerade till styrelsen

Riksdagsledamöterna

Monica Green

Carina Ohlsson

Regionrådet

Annelie Stark


211 år till delad föräldraledighet


  

TCOs pappaindex 2007 visar att papporna ökar sitt uttag av föräldraledighet för nionde året i rad, men ökningstakten har minskat betydligt och verkar nu plana ut. Med årets ökningstakt kommer det att ta 211 år innan föräldrarna delar lika.

- Om nu borgarna vill ta åt sig äran för den internationella högkonjunkutrena så borde de även stå för det som blivit dåligt under deras tid vid rodret. Att samhället ändrat attityd sedan valet är beklagligt. Det handlar om Backlach för jämställdheten och detta är bara början.....


Enligt TCO är det trenden som pekar mot att fler män tar mer pappaledigt är fördelningen mellan kvinnor och män fortfarande mycket ojämn. Och utvecklingen går inte bara mycket långsamt - nu verkar den stanna av. Förändringen det senaste året är från ett indexvärde på 36,3 år 2006 till 36,6 år 2007. Det kan jämföras med förändringen mellan åren 2005 och 2006, från 34,0 till 36,3.


När mammor och pappor delar lika på föräldraledigheten blir index 100. Med årets ökningstakt, 0,3 enheter per år, kommer det att ta 211 år innan föräldrarna delar lika!


Andelen pappor som tagit ut föräldrapenning har inte ökat utan snarare minskat på marginalen sedan 2006. Även ökningen i antal dagar verkar ha stannat av. Papporna tog i genomsnitt ut en knapp halvdag mer under 2007 jämfört med 2006. Regionalt och lokalt har flera län och kommuner backat i pappaindex.


Tretton län har förbättrat sina index och sju län har gått tillbaka sedan 2006. Mest har Örebro län backat. Det län som ökat mest är Blekinge. I topp finns Västerbottens län, Uppsala län och Jämtlands län. Liksom förra året intar Skåne sista placeringen. Näst sist ligger Jönköpings län. Trea från slutet är Kalmar län.


Årets vinnare bland kommunerna är Strömsund med ett index på 51,9, följd av Robertsfors och Bräcke, båda på 48,2.

                 

TCOs pappaindex bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga.Rapporten om pappaindex finns i sin helhet på TCO:s hemsida, http://www.tco.se/_

DNDen nordiska mannen sägs vara mer jämställd än andra män. Men är det sant?

Och är det skillnader mellan de nordiska länderna? Det är några av spännande frågorna som kom upp på frukostmötet i Riksdagen den här morgonen. Naturligtvis finns det inte bara en Nordisk man, det är ju bara ett uttryck för en kultur, samhällsförväntning och hur det uppfattas i gemen om hur en man ska bete sig i samhället.

De nordiska länderna strävar på olika sätt efter att uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män. Målet är att uppnå full jämställdhet både i hemmet och i arbetslivet. De senaste åren har fokus varit på män. Till exempel har olika försök gjorts för att få fler män att vara föräldralediga. I Finland, Island, Norge och Sverige kvoteras en del av föräldraledigheten och i alla länderna uppmuntras män på olika sätt att ta ut föräldraledighet.
 
I Norge presenteras nu den största frågeundersökning som genomförts i Norden om män, jämställdhet och livskvalitet. 2800 män och kvinnor har intervjuats om uppväxt, utbildning, arbetsliv, familjeliv, våld och attityder till jämställdhet. Øystein Gullvåg Holter, filosofie doktor och forskningsledare på Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), presenterade den norska undersökningen

Undersökningen visar i grova drag att jämställdheten går starkt fram i hemmen men långsammare på arbetsmarknaden. Könssegregering i arbetslivet och systematiska löneskillnader mellan kvinnor och män är en barriär för full jämställdhet. Den visar också att jämställdhet ökar på livskvalitén för män och kvinnor men att det också kan kosta på för arbetet. Dessutom finns det en klassfråga inbyggd i jämställdhetsarbetet påstår Øystein. Att män och kvinnor är bättre jämställda om de har en högre utbildning. Men å andra sidan stämmer ju inte det eftersom det är så få kvinnor som är chefer, åtminstone i Sverige.
 Undersökningen är genomförd av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i samarbete med Nordisk institutt for kunnskap om kjønn (NIKK), på beställning av Barne- og likestillingsdepartementet i Norge. (Rapporten finns på NIKK:s hemsida http://www.nikk.uio.no/.) Regeringen i Norges arbetar nu med världens första proposition om män och jämställdhet. Resultaten från undersökningen ska ligga till grund för förslaget som kommer under våren 2008.

Lars U Granberg, riksdagsledamot (s) berättade om riksdagens manliga nätverk. Om hur manliga Riksdagsledamöter gått samman för att visa på det ojämställda i samhället, ta avstånd från våldet och jobba för ökad kunskap om femninism.

Mikael Nordenmark, professor vid Institutionen för Hälsovetenskap på Mittuniversitetet, kommenterade den norska undersökningen utifrån ett svenskt perspektiv och berättade om aktuell forskning i Sverige.  Magnus Jacobson, pressekreterare på Jämställdhetsombudsmannen (Jämo), talade om aktuella åtgärder på jämställdhetsområdet i Sverige.

Maria Edström, journalist och filosofie doktor i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet, lotsade oss igenom mötet. Maria och jag har studerat tvärvetenskapliga kvinnostudier ihop på Göteborgsuniversitet, så det var kul att träffa henne igen


Feminister, jämställdhetsivrare och kvinnosakskvinnor


En period av jämställdhetsarbetet kallades de, som krävde lika lön för lika arbete och samma rättigheter för män och kvinnor, för kvinnosakskvinnor. Det förknippades ofta med tjat och gnäll och det är fortfarande "högre" status på att till exempel kalla sig ekonom än att kalla sig feminist.

Vi är fortfarande inget jämställdsamhälle, och jämställdheten måste precis som demokratin återerövras hela tiden. Så fort som fokuset förflyttas till en annan fråga så försämras representationen m.m. Det oavlönade arbetet i hemmet utförs fortfarande av kvinnor i betydligt större utsträckning än män. En del kvinnor och män påstår att jämställdheten skulle bli bättre av att det kom lågavlönade kvinnor hem till dem och utförde det jobb som de själva inte orkar dela ansvaret på. Jag tycker att de har fel. Framstående män måste ha en kvinna hemma som tar hand om vardagssysslorna och att framstående kvinnor också måste ha en kvinna hemma som tar hand om vardagssysslorna. Det bevisar i allra högsta grad att vi inte har ett jämtsälltsamhälle.

Dessutom har vi en jämställdhetsminister som inte är feminist, jag tycker att det är tragiskt. Att finansministern är det är bra, men alla i regeringen borde vara det.

På tisdag ska jag vara med på ett seminarie som handlar om den Nordiska mannen, det ska bli intressant

http://www.nordenifokus.se/


AB i DN

feminism i DN


Varför finns det flest kvinnor i rikspolitiken och flest män i näringslivet och pressen?


Riksdagens talman anordnande en jämställdhetsfrukost där Anita Göransson deltog. Anita är professor i genus, ekonomisk förändring och organisation vid Linköpings universitet.

Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället. I januari 2008 lämnade utredningen sitt betänkande Kön, makt och statistik. Där visas att

  • kvinnor och män är chefer på olika områden, olika nivåer och olika typer av positioner
  • det är jämnast på riksnivå, flest män på lokal och regional nivå
  • könsarbetsdelning finns även bland chefer
  • män leder och verkställer, kvinnor är ledamöter
  • flest kvinnor finns i rikspolitiken, flest män i näringslivet och pressen
  • mansdominansen är störst på lokal nivå.

Anita Göransson är också medförfattare till boken Maktens kön: kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet. I boken presenteras en världsunik undersökning - den första som systematiskt kartlägger och analyserar kvinnors och mäns olika villkor i dagens svenska maktelit. På den efterföljande diskussionen kom många spännande frågor upp så som: Vilka utgör den svenska makteliten i dag och hur har de nått toppen? Krävs det mer av kvinnor för att nå makt? Varför är media så mansdominerande och vad kan vi göra åt det?


Nyare inlägg
RSS 2.0