Internationella kvinnodagen har firats i 100 år

Varje år den 8 mars varje firas den internationella kvinnodagen. Det kan handla om att uppmärksamma orättvisor i det egna landet. Det kan handla om solidaritet med kvinnor i utvecklingsländer och det kan handla om trevliga fester.  Oavsett vilket är det en viktig dag. Det är märkligt att den fortfarande behövs

1909 förklarade det Amerikanska socialistpartiet att man skulle fira en nationell kvinnodag. 1910 instiftades en kvinnodag för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt.  Året därpå firades därför kvinnodagen i fyra länder: Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz. Kvinnorna krävde då bland annat rösträtt, rätt till offentliga ämbeten och bättre arbetsrättigheter. Samma år inträffade Triangle-branden i New York, där fler än 140 arbetande kvinnor omkom. Det ledde till att arbetslagstiftningen i USA förändrades och att kvinnors rättigheter på arbetsplatser började diskuteras aktivare.Ryska kvinnor firade sin första kvinnodag sista söndagen i februari 1913, som en del av den fredsrörelse som fanns mot det kommande kriget. Följande år hölls flera kvinnomöten 8 mars för att protestera mot kriget och dess konsekvenser.

I slutskedet av första världskriget hade två miljoner ryska soldater dött och ryska kvinnor strejkade för ”bröd och fred” på den sista söndagen i februari 1917 .

I San Francisco 1945 beslöt FN om ett internationellt avtal, där fastslogs jämlikhet mellan män och kvinnor som en grundläggande mänsklig rättighet. Sedan dess har FN också erkänt internationella kvinnodagen och uppmuntrat alla länder att fira den.

 

I Sverige är rätten till ett jämställt arbetsliv vikigt. Särskilt nu när klyftorna ökar mellan män och kvinnor.  Kvinnors rätt till egen försörjning och ett heltidsarbete är en förutsättning för ett jämställt samhälle och kvinnors oberoende. Allt fler kvinnor tvingas till visstidsanställningar, timanställningar eller ofrivillig deltid pågrund av den borgerliga normen som äter sig in i samhället. Kvinnor som jobbar deltid har ofta en  lön som inte räcker för att försörja sig det leder också till lägre pension. Kvinnor riskerar att bli ekonomiskt beroende av sina partners, medan ensamstående kvinnor och deras barn riskerar fattigdom. Kvinnor drabbas dessutom, i högre utsträckning än män, av arbetsrelaterad ohälsa, sjukskrivning och förtidspensionering med små inkomster. Vi borde ha fler mönsterarbetsplatser. Såna arbetsplatser i offentlig sektor visar att rätt till heltid ger friskare personal, bättre service och ekonomisk vinst och inte minst en lön det går att leva på.

 

Oavsett hur du firar internationella kvinnodagen – se till att flytta fram positionerna

ab 2 expr dn 2 3 LO-tidningen

 


Vad är feminism för dig?

Det finns strukturer i samhället som delar upp människor. En tydlig sådan struktur är den som delar upp oss i kvinnor och män och där kvinnornas villkor är annorlunda än männens. Det visar sig i sämre löner och mindre makt och inflytande. Vi uppfostras till vad som är kvinnligt och manligt och i hur vi ska bete oss. Det begränsar både kvinnor och män.

Dessa könsstrukturer finns i alla samhällsklasser. Men det går att med gemensamma krafter vidga möjligheterna för alla människor att leva ett rikare liv genom att bryta dessa strukturer. Där går skillnaden mellan en borgerlig livssyn som vill individualisera problemen och melan en progressiv människosyn. Det går att förändra situationen i samhället genom medvetna politiska beslut. Alla har givetvis ett eget ansvar men alla tjänar på att minska klyftorna inte öka dem.

Men stressiga jobb med dålig arbetsmiljö, dåligt betalt, dubbelarbete, frånvaron av förskola på andra tider än kontorstid, för stora grupper på fritidshemmen och färre fritidsaktiviteter som inte kostar skjortan gör att kvinnor lever med en ständig press från alla håll.

Socialdemokraterna ett feministiskt parti som ser att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och är beredd att medvetet steg för steg förändra det.

Det som borde vara en självklar princip att alla människor är lika mycket värda oavsett ursprung, klasstillhörighet eller kön är tyvärr inte det. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället, inget annat duger

 

Läs om härskartekniker och Carina Ohlssons deb.art.


Det behövs en nystart för jämställdhetspolitiken.

Lika lön för likvärdigt arbete. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Mer jämlik representation i bolagsstyrelser. Kvinnor och män ska utifrån sina behov behandlas likvärdigt i sjukvården. Utöka rätten till barnomsorg, till att gälla dygnet runt. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att starta och utveckla företag och inta ledade positioner i arbetslivet. Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste ske på många plan samtidigt, genomtänkt och samordnat.

 

Regeringens ekonomiska politik förstärker den konservativa synen på kvinnor och män. Gapet mellan mäns och kvinnors löner har ökat med mer än 1 000 kronor i månaden. Sextio procent av skattesänkningarna har gått till män. Dessa skattesänkningar har inneburit nedskärningar i kvinnodominerade yrken. På ett år har antalet anställda i kommuner och landsting blivit 25 000 färre. Nedmontering av sjukförsäkringen har lett till att tiotusentals sjukskrivna har utförsäkrats, en majoritet av dessa är kvinnor.

I regeringen tycks det bara vara A Borg som vill förändra  könsmaktsordningen men han gör inget Jämställdheten  har fallit bort för folkpartiet och  glömskt bort. Jämställdhetsbonusen är väl det enda de kan peka på och den har ju inte blivit någon succé. Jämställdheten är inte viktigast att driva i valrörelsen säger folkpartister och det förklarar väl varför kvinnor inte vill rösta på den blå alliansen. Det står om fp i svd om lågprioriteing


Internationella kvinnodagen

0-2235772781fc02c4ed6c356f74d5d58c.png

Internationella kvinnodagen
Inte 100 år till

 

I år fyller internationella kvinnodagen 100 år. En dag då kvinnors rättigheter världen över kommer att uppmärksammas. Trots att Socialdemokraterna arbetat aktivt för jämställdhet och jämlika villkor, så har vi inte nått fram. Visst vi har infört delad föräldraledighet ,men tyvärr skrivs dagarna över till mamman. Vi har flyttat fram kvinnor i de beslutande församlingarna och fackföreningsrörelsen har drivit krav på jämställda löner. Osv

Ändå är  vi inte jämställda. Kvinnor tjänar mindre än män, kvinnor jobbar mer än män men mest med det oavlönade arbetet, kvinnor har bättre betyg men har inte samma chans att nå topppossitioner, mäns våld mot kvinnor fortsätter osv osv

Hela tiden finns det andra krafter som verkar i motsatt riktning. Krafter som driver kvinnan mot lågavlönade jobb, krafter som vill att kvinnan ska ha största ansvaret för hem och familj, krafter som gömmer sig bakom ”valfrihetsbegrepp” men som i själva verket ökar klyftorna mellan män och kvinnor. Med den nuvarande regeringen och en jämställdhetsminister som inte är feminist så går det tyvärr bakåt igen.

Det måste vi ändra på det behövs en rödgrön jämställd regering. Det vet kvinnorna

Och till hösten kan det bli möjligt


Ge kvinnorna chansen

 

I dag på S-kvinnors studiedag i Rås gård, Tranås debatterades barnfamiljers möjlighet till politiska uppdrag. En viktig debatt


S-kvinnors studiehelg på Rås gård

678dcdabf1d3d86d83b920b910b49068.png

S-kvinnors studiehelg på Rågsgård


Sabuni vill inte debattera jämställdhet i Riksdagen

jag har inte fått någon förklaring till varför jämställdhetsministern inte vill debattera jämställdhet i Riksdagen. Hon har kanske mycket att göra.......
Jag har bara fått ett meddelande om att Anders Borg tar den debatten.(Han kanske har mindre att göra.....)
 Regeringens politik gynnade männen i högkonjunktur. Skattesänkningarna gick till männen i mycket större utsträckning än till kvinnorna. Regeringens ovilja att mildra lågkonjunkturen riskerar också att drabba kvinnorna.

Jobbkrisen drabbar inte rättvist eller jämställt. Just nu är industrin hårt drabbad av varsel och många män och även kvinnor förlorar sina jobb. Bara IF Metall har i dag 34 000 arbetslösa medlemmar. De riskerar att bli 70 000.

Samtidigt försvinner tusentals jobb inom vård, omsorg och handel. Nästan hälften av kvinnorna under 25 år har ett tillfälligt jobb. Bland LO-förbundens kvinnor har var tredje anställd en tidsbegränsad anställning. 70 procent av alla vikarier är kvinnor. Deltidsarbetslösheten bland kvinnor är ett stort problem och de kraftigt försämrade villkoren för de deltidsarbetslösa leder till att många tvingas säga upp sin deltid, annars åker de ur arbetslöshetsförsäkringen helt.

Regeringens ovilja att ge mer resurser till kommuner och landsting innebär enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste bedömning att det försvinner 15 000 välfärdsjobb i år och ytterligare 33 000 nästa år - den stora majoriteten som drabbas är kvinnor. För varje ny prognos ökar kommunernas och landstingens underskott och därmed också de förväntade nedskärningarna.

För att inte tappa tempo i jämställdhetsarbetet och för att återställa arbetslinjen i landet behövs en upprioritering av jämställdhetsarbetet. Det behövs en medveten plan och politisk vilja.


Snacka går ju, men det krävs mer än bara snack för att förändra kvinnorepresentationenFrån tiden 2002 till 2006 ökade kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser från drygt 6 % till knappt 20 % det är naturligtvis alldeles för dåligt. Men det hände i alla fall någonting. Alla vet ju vid det här laget att kvinnor har både kompetens och erfarenhet men de motarbetas av den manskvotering som pågår. Männen dunkar varann i ryggen och utser varandra i inom näringslivet.

"Snackis Maud" påstod ju att hon kunde snacka till sig fler kvinnor i styrelser men snacka går ju. Att visa resultat är något helt annat. Som i så många andra frågor så visar det sig att Maud säger en sak men gör en annan. I det här fallet är det kanske till och med så att hon säger en sak och sedan gör hon ingenting för att det ska bli bättre. Kvinnorepresentationen har inte ökat i Svenska bolagsstyrelser. Varför går det att förändra situationen i Norge men inte här hemma? Utbildningsnivån i norska bolagsstyrelser har höjts sedan de svenska kvinnor har fått viktiga uppdrag där. Men i Sverige släpps inte de kompetenta kvinnorna in.


Dans på internationella kvinnodagensamarrangemanget på internationella kvinnodagen fortsatte efter demonstrationen, utställningarna, talen, spontanteatern och feministiskt självförsvar med dans för de som ville. Och det var klart att jag ville dansa...
Bilder från Internationella kvinnodagen i Skövde
Grattis Göteborg till utnämningen av Hultén

Bra val som socialdemokraterna gjorde i Göteborg

Inte särskilt förvånande att den Svenska jämställdheten är sämre men det är tragiskt

Sverige har dalat från första till tredje plats i den granskning som World Economic Forum gjort,

 Norge är etta och Finland är tvåa. Norden dominerar. Island är nämligen fyra både nu och för.
Det är tragiskt att färre pappor stannar hemma med barnen, men som bekräftades nyligen av statistik från försäkringskassan.

I ett ojämlikt samhälle får även jämställdheten sig en törn. Just nu ökar klyftorna mellan rik och fattig, mellan män och kvinnor helt enkelt för att högern har den samhällsmodellen som mål. De tror att större skillnad ökar drivkrafterna. Den kvinna som förminskas i den politiska nämndens sammanträdesrum eller den kvinna som förvägras tillgången till börsbolagets styrelserum kan inte alltid hänvisa till klassamhället.


World Economic Forums jämställdhetslista omfattar 130 länder. Sämst förutsättningar har kvinnorna i Jemen, med Tchad och Saudiarabien framför sig i listans botten.

I bedömningen har man jämfört till exempel skillnaden i löner för män och kvinnor, utbildningsmöjligheter, kvinnors möjlighet till viktiga politiska poster och plats i företagsledningar samt skillnader i förväntad livslängd.

Noterar också att Svensk näringsliv inte ens vill kommentera rapporten eftersom de inte har någon som jobbar med jämställdhet det är en katastrof att Svensk Näringsliv inte bryr sig

svd


Do YOU want a e-mail from NICOLE KIDMAN ?
Of course you want a "Thank you e-mail" for join UNIFEM's campaign to Say No to Violence against Women!

At least one out of every three women around the world has been beaten, coerced into sex, or otherwise abused in her lifetime - with the abuser usually someone known to her. Violence against women and girls is a universal problem of pandemic proportions. Perhaps the most pervasive human rights violation that we know today, it devastates lives, fractures communities, and stalls development

Add you name to an ever-growing movement of people who speak out to put a halt to this shameful human rights violation. All names are powerful, and the more names we collect, the

stronger our case to make ending violence against women

a top priority.


Together, we can help put a stop to this pervasive human rights violation.


S-kvinnor i Lidköping har jubileum

MMS

S-kvinnor i Lidköping har jubileumsmiddag. Med tallibandrink...

Det blev en väldigt trevlig Jubileumsfest på Lidköpings S-kvinnors 80-års firande.

Ordförande Carina Ohlsson hälsade välkommen. Vi blev bjudna på tallibandrinkar dvs. alkoholfria drycker från föreningen fruktdrycker (hoppas ni förstod skämtet, men Nalin och jag hade väldigt kul åt det i alla fall)

Vi åt otroligt god höstbuffé och det var lätt att förstå att många S-kvinnor hade jobbat länge med förberedelser inför festen.

S-kvinnors förbundsordförande Nalin Pekgul höll ett inspirerande tal där hon beskrev vikten av att lyfta upp jämställdhetsfrågan på agendan igen. Hon menade på att den borgerliga regeringen prioriterat ned frågan, antagligen eftersom de tycker så olika. Med Kd som vill trycka tillbaks kvinnan till hemmet och fp som egentligen har en modern familjesyn men som de inte driver så värst hårt nu när de har fått jämställdhetsministerposten i regeringen. Hon tog också upp frågan om att socialdemokraterna ska samarbeta med såväl mp som v men att vi tar det i den takt som partierna är beredda.

Festligheterna fortsatte med en exposé över vad som hänt i världen och i Lidköping från 1928 och framåt. Det var kul att höra utdrag från protokoll och att mycket av frågorna kändes igen. Till exempel det där med att de som har fått kommunala uppdrag också måste engagera sig i partiet och inte bara gå på nämnder och fullmäktige. Men det har hänt otroligt mycket både på jämställdhetsfronten och på välfärdsfronten, det känns ju bra.

Kvällen avslutades med att Nalin Pekgul lärde ut kurdiska danser


Många kvinnor medger att de känner sig diskriminerade p.g.a sitt kön


Idag står det om kvinnliga politiker i GP. Kvinnliga politiker som känner sig kränkta pågrund av sitt kön. Det är ju inget nyhet direkt men förtjänar att tas på allvar. Märkligt att det ska ta så lång tid att förändra samhället. Flera kvinnor visar på vikten av att anpassa sig för att tas på allvar.Det handlar om att använda männens ordval, att ta i när man talar, eller att män inte tar kvinnor seriöst för att de pratar mer vardagligt. Det framkommer också att kvinnor förväntas ägna sig åt mjuka frågor, inte teknik och byggnadsfrågor.

Grejen är ju att detta inte är specifikt för politiken. I näringslivet räknas mäns erfarenhet som viktigare att tas tillvara när styrelseposter ska utses. I bloggvärlden ska man uttrycka sig som en man för att inte bli hånad. De som inte har bättre för sig än att skriva illa om mig eller hänvisa till min blogg i nedlåtande ordalag stup i kvarten har antagligen mindervärdeskomplex men jag får ju bara fler och fler läsare, det är kul

Härskarteknikerna iakttogs av den norska politikern Berit Ås och innefattar osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skam och skuld.

Jag skrev om det i mitt inlägg :Stå på dig annars gör någon annan det

Men ämnet är allvarligare än så. Fortfarande förväntas kvinnor göra det mesta jobbet i hushållet och med barnen. Fortfarande vill inte papporna umgås med sina småbarn utan jobbar hellre över än att ta ut pappaledighet. Fortfarande förväntas kvinnor ta större ansvar för äldre anhöriga än sina män osv. Det kommer att ta tid att förändra. Just nu har vi en jämställdhetsminister som inte är feminist, som alltså inte vill erkänna den könsmaktsordning som är så tydlig i samhället. Och det gör ju inte saken bättre


STÅ PÅ DIG - ANNARS GÖR NÅGON ANNAN DET

Det finns fler härskartekniker och de utövas inte bara i könsmaktsordningen dvs mellan män och kvinnor. De ursprungliga härskarteknikerna formulerades 1976 av Berit Ås, norsk socialpsykolog med förflutet inom rikspolitiken.

De har varit till stor nytta för kvinnor i politik och arbetsliv. De är:

1. Osynliggörande
Ignorera motståndaren, vänd honom/henne ryggen när han/hon talar till exempel.

2. Förlöjligande
Dra uppmärksamheten från sakfrågan till motståndarens person. Kan vara anspelningar på egentligen ovidkommande detaljer som utseende, ålder eller kön. "men lilla gumman..."

3. Undanhållande av information
Utestäng personer från viktig information så de känner sig underlägsna.

4. Dubbelbestraffning
Att försätta någon i en situation där alla handlingsalternativ kritiseras. Exempel: En kvinna som väljer barnpassning före ett politiskt möte är oseriös, gör hon tvärtom är hon en dålig mor.

5. Påförande av skuld och skam
Att få någon att skämmas eller känna att han/hon har sig själv att skylla för saker han/hon kritiserar. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.


Men de har också utvecklats ytterligare bland annat på Umeå universitet de lagt till ytterligare tre härskartekniker


6. objektivisering,

7. våld och hot om våld

8. splittring


Det har också tagit fram motstrategier för hur de som blir utsatta för dessa härskartekniker ska kunna värja sig och stå på sig.

Jag tror att många känner igen sig och jag vet att kvinnor blir utsatta varje dag. 

Det kan vara en klen tröst när det känns jobbigt men ändå skönt att veta att man inte är ensam.


Mina tips är att inte ta åt sig personligen.

Den som vill nervärdera dig är antagligen avundsjuk på dig,

eller mår inte bra,

eller vill bara göra dig ledsen,

eller helt enkelt vill hävda sitt eget självförtroende genom att försöka nervärdera genom att tala (skriva) illa om dig.

Dessutom är den som utövar härskartekniken inte alltid medveten om att han (eller hon) gör det.

Det är egentligen mycket synd om de personerna som behöver tala illa om andra för att må bra själv.verktyg mot härskartekniker


Porrfritt Europa!

Snart är Sverige ordförande i EU igen då kan vi flytta fram positionen ytterligare för att stoppa sexslaveriet.

Carina Hägg med flera kräver i en intressant motion  MOT200708U10 (49 kbyte)

Att alla arrangemangen runt om i Sverige i samband med  ordförandeskapet i EU ska vara fria från prostitution.

Sveriges gäster under vårt ordförandeskap i EU endast ska erbjudas boende på porrfria hotell- och konferensanläggningar.


Ingen EU-ledare skulle om motionen bifalls behöva vara okunnig om den svenska sex köpslagen.  Och regeringen har chans att visa att de inte backar från sex-köpslagen utan tvärtom hävda den.

Under Sveriges förra ordförandeskap i EU prioriterade den socialdemokratiska regeringen frågan om ett porrfritt Europa och lyckades nå en överenskommelse när det gäller lagstiftning mot sexslaveri. Överenskommelsen skulle stegvis förverkligas i EU:s medlemsländer. Sverige hade kontakt med såväl regeringar som frivilligorganisationer i andra länder. Konferensen "Women and Democracy" hölls i Vilnius och kampanjer bedrevs i Norden och i Baltikum. Det är nu viktigt att få en avstämning av hur långt arbetet kommit. En kartläggning av dagens situation i nuvarande EU-länder skulle vara ett värdefullt underlag inför vårt kommande ordförandeskap i EU.

För att åstadkomma ytterligare förebyggande insatser, ett kraftfullt rättsligt skydd och stöd till offren för människohandel krävs att några regeringar vågar och vill driva på i den riktning som sexköpslagen pekat ut.

Dags att ta nästa steg för ett porrfritt Europa!


Ny ordförande i S-kvinnor i Skaraborg

image558
Camilla Skog från Skara valdes till ny ordförande på S-kvinnor i Skaraborgs årsmöte.

Idag lördag träffades vi socialdemokratiska kvinnor i Falköping.

- Jämställdheten måste återerövras hela tiden och det ska bli jätte kul att få driva på partiet i feminism, säger Camilla Skog i en kommentar. Ny vice ordförande blev Ann Österberg från Tidaholm.

Den nya styrelsen kommer att prioritera att kvinnor ska våga och kunna ta politiska uppdrag efter valet 2010.

- Vi ska ha lika många män som kvinnor på politiska uppdrag efter nästa val.

säger vice ordförande Ann Österberg. Hon fortsätter då måste vi börja nu med rekrytering och utbildning eftersom vi kommer att få många nya mandat i kommunerna efter valsegern 2010.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande Camilla Skog, Skara

Kassör Ulla Göthager, Mariestad

Vice ordförande Ann Österberg, Tidaholm

Sekreterare Asima Pasalic, Skövde

Irena Rodic, Lidköping

Elisabet Carlsson, Falköping


Ersättare

Tina Jensen, Hjo

Linda Henricsson, Skövde

Emelie Löfgren, Skövde


Adjungerade till styrelsen

Riksdagsledamöterna

Monica Green

Carina Ohlsson

Regionrådet

Annelie Stark


211 år till delad föräldraledighet


  

TCOs pappaindex 2007 visar att papporna ökar sitt uttag av föräldraledighet för nionde året i rad, men ökningstakten har minskat betydligt och verkar nu plana ut. Med årets ökningstakt kommer det att ta 211 år innan föräldrarna delar lika.

- Om nu borgarna vill ta åt sig äran för den internationella högkonjunkutrena så borde de även stå för det som blivit dåligt under deras tid vid rodret. Att samhället ändrat attityd sedan valet är beklagligt. Det handlar om Backlach för jämställdheten och detta är bara början.....


Enligt TCO är det trenden som pekar mot att fler män tar mer pappaledigt är fördelningen mellan kvinnor och män fortfarande mycket ojämn. Och utvecklingen går inte bara mycket långsamt - nu verkar den stanna av. Förändringen det senaste året är från ett indexvärde på 36,3 år 2006 till 36,6 år 2007. Det kan jämföras med förändringen mellan åren 2005 och 2006, från 34,0 till 36,3.


När mammor och pappor delar lika på föräldraledigheten blir index 100. Med årets ökningstakt, 0,3 enheter per år, kommer det att ta 211 år innan föräldrarna delar lika!


Andelen pappor som tagit ut föräldrapenning har inte ökat utan snarare minskat på marginalen sedan 2006. Även ökningen i antal dagar verkar ha stannat av. Papporna tog i genomsnitt ut en knapp halvdag mer under 2007 jämfört med 2006. Regionalt och lokalt har flera län och kommuner backat i pappaindex.


Tretton län har förbättrat sina index och sju län har gått tillbaka sedan 2006. Mest har Örebro län backat. Det län som ökat mest är Blekinge. I topp finns Västerbottens län, Uppsala län och Jämtlands län. Liksom förra året intar Skåne sista placeringen. Näst sist ligger Jönköpings län. Trea från slutet är Kalmar län.


Årets vinnare bland kommunerna är Strömsund med ett index på 51,9, följd av Robertsfors och Bräcke, båda på 48,2.

                 

TCOs pappaindex bygger på Försäkringskassans statistik över föräldralediga.Rapporten om pappaindex finns i sin helhet på TCO:s hemsida, http://www.tco.se/_

DNTidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0