Ett jämställt arbetsliv och jämställt föräldraskap


Debatten fortsätter med jämställdhet och börjar med delad föräldraledighet. Arbetslivets villkor är betydelsefulla för att få ett jämställt samhälle. Det handlar om en trygg anställning och en lön som det går att leva av. Av alla sysselsatta arbetar var fjärde person deltid; vissa för att de inte vill jobba mer - andra för att de inte får. Enligt Arbetsförmedlingen var 41 000 personer deltidsarbetslösa i juli, föga överraskande var tre fjärdedelar av dem kvinnor.


För att få bort lönediskrimineringen föreslår vi i den här motionen dels att den nya Diskrimineringsombudsmannen ska få extra resurser för att kunna intensifiera sitt arbete med att följa upp lönekartläggningar. Därutöver avsätter vi resurser för utbildningar till arbetsgivare och fackliga företrädare för jämställda löner.


Nästan var tionde av alla allvarliga arbetsolycksfall hör ihop med hot och våld. Förutom poliser och kriminalvårdare drabbas även lärare, vårdpersonal och personal inom socialtjänsten Kvinnor drabbas i något högre utsträckning än män av hot, våld och rån. Det är den näst vanligaste skadeorsaken för kvinnor. Fler kvinnor än män anser att de utsätts för psykisk press av allt för hög arbetsbelastning. Dessutom tycker de sig ha mindre inflytande över sina arbetsuppgifter och får inte samma möjligheter till vidareutbildning eller karriärutveckling som männen. Kvinnor är sjukskrivna i högre utsträckning än män. Besvär i axlar, armar och händer samt stressrelaterade besvär drabbar oftare kvinnor, en konsekvens av enformiga arbeten och hög arbetsbelastning.

Vi vill göra en särskild satsning på ett 2-årigt forsknings- och utvecklingsprogram om kvinnors arbetsmiljö på totalt 20 miljoner kronor. Programmet ska genomföras i samverkan med arbetsmarknadens parter och inriktas på de mest skadedrabbade branscherna och yrkesgrupperna. Målet ska vara att finna metoder för att minska antalet arbetsskador med långvarig sjukfrånvaro för kvinnor samt föreslå lösningar på arbetsmiljöproblem och att bidra till kunskapsutveckling inom området kvinnors arbetsmiljö.Svensk familjepolitik är ett föredöme för många andra länder inte minst för att den innebär en hög kvinnlig förvärvsfrekvens. Vi socialdemokrater är nu djupt oroade över att regeringen i stället för att utveckla den politik som varit så framgångsrik, i stället genomför omoderna reformer som hotar kvaliteten i förskolan och barnens möjligheter att få en nära relation till båda sina föräldrar. Lägre ersättning vid vård av sjukt barn, vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng är en återvändsgränd för jämställdheten 

Vi socialdemokrater står för kombinationen av en kvalitativ, väl utbyggd förskola och en generös och flexibel föräldraförsäkring. Det ger kvinnors frihet att själva välja sitt liv.

Föräldraförsäkringen ska, liksom övriga socialförsäkringar, ge inkomsttrygghet. Den moderatstyrda regeringen har valt att försämra den tillfälliga föräldrapenningen som gäller när föräldrar är hemma för att ta hand om sina sjuka barn.  Det innebär att det är rationellt för den som tjänar mest, oftast pappan att fortsätta jobba, medan den som vanligtvis tjänar mindre, mamman, är hemma och vårdar barn. Så cementeras gamla könsroller och så försvårar regeringen för de föräldrar som vill, men inte har råd att dela ansvaret för barnen. Vi socialdemokrater vill höja taket i den tillfälliga föräldrapenningen så att den ligger på samma nivå som i föräldrapenningdagarna i samband med ett barns födelse.
Kommentarer
Postat av: vitmedelåldersman

Ungefär 9 av 10 som dör i arbetsplatsolyckor är män och ni vill alltså satsa på ett forsknings- och utvecklingsprogram om kvinnors arbetsmiljö... Skönt att vi lever i en demokrati så man kan välja vilka man inte vill ha vid makten.

2008-10-14 @ 03:34:14
URL: http://vitmedelaldersman.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0