Makt, mål och myndighetFeministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Så presenteras regeringens jämställdhetsskrivelse. Regeringen inrättar en ny myndighet som ska bidra till en strategisk sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. 

Hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska hejdas. Myndigheter (inklusive universitet och högskolor) ska jämställdhetintegrera sina verksamheter.

Regeringen inför två nya delmål, jämställd utbildning och jämställd hälsa, för att ge dessa områden större utrymme i jämställdhetspolitiken.

1. Fokus på mäns delaktighet och ansvar, för mig betyder det ett ökat engagemang för att fler män ska signera sig för Heforshe 

För förverkligandet av ett jämställt samhället är mäns delaktighet en förutsättning. Regeringen ska stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag.

2. Strategisk, sammanhållen och långsiktig myndighetsstyrning
Regeringen ska analysera myndigheters instruktioner för att stärka kraven på och styrningen av jämställdhetsintegrering.

I skrivelsen ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kommer regeringen särskilt att fokusera på förebyggande insatser.

Jag förutsätter att en nollvison införs mot mäns våld mot kvinnor.

När Åsa Regner, Morgan Johansson och Gustaf Fridolin presenterade skrivelsen framkom att  utbildningar för yrken som möter våldutövare och våldsutsatta ska utformas så att kunskaper om hur våld kan upptäckas och förebyggs.

Hedersrelaterade brott är oacceptabla. Fler brott måste upptäckas och mer måste göras för att lagföra gärningsmännen. Det måste vara tydligt att samhället ser mycket allvarligt på dessa brott. Därför ska en utredning se över möjligheterna att införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund.

 De könsstrukturer och normer som hämmar tjejer och killar måste uppmärksammas och brytas, ungas självkänsla och självförtroende måste stärkas  för att kunna förbättra skolresultaten. Det är grunden för regeringens stora investeringar i elevhälsa, specialpedagogiskt stöd och studie- och yrkesvägledning.


 

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0