Uppfriskande med kommunals Nordström hos S-kvinnor

På S-kvinnors förbundsmöte i Luleå händer många spännande grejer.

Dels har vi fått mycket pepp av flera olika talare, vi har haft torgmöte med utfrågning av de två ordförande kandidaterna Nalin Pekgul och Lena Sommerstad

En av höjdpunkterna blev Annelie Nordström, kommunals ordförande. Hon talade på ett engagerat och medryckande sätt. Hon talade om vikten av en jämställdhetspott i avtalsrörelsen som ett steg mot jämställda löner, som vi har långt kvar till.

Hon beskrev om slitet och stressen i äldreomsorgen, de låga lönerna och de märkliga anställningsförhållandena. Det kan bli ett framtidsjobb och politikerna fattar rätt beslut.

Anneli talade också om vikten av kvalité i barnomsorgen men med ökade öppettider.

Fler kvällisar, nattisar, helgisar helt enkelt öppettider i förskolan och på fritidshemmen som passar de moderna föräldrarna. För hör och häpna: öppettiderna har faktiskt blivit kortare med åren. Stressen för småbarnsföräldrar ökar i takt med att arbetstiderna blir obekvämare, oförutsägbara och ryktet säger att alla andra föräldrar har hämtat tidigare.

 

Hon ville också reformera RUT så att det blir en verklig avlastning i hemmen för såväl män som kvinnor, äldre och yngre oavsett plånbokens tjocklek. Hon menade att det är bättre att vi tar tag i frågan istället för att vara rabiat vara emot.

 

Annelie Norström avslutar att ta upp allsång på Ung Rebell, det var uppfriskande

 

ab expr


Nyare inlägg
RSS 2.0