Migration, jämställdhet och demokratiNu är vi samlade igen, parlamentariker från 130 länder i Geneve. Vi kommer att fokusera på migration. Vi har naturligtvis många andra frågor på agendan men det känns angeläget att diskutera anständighet, delaktighet och gemensamt ansvar i denna svåra situation. 

Det finns 230 miljoner migranter, flyktingar och asylsökande i världen idag, det utgör egentligen en liten andel av världens befolkning. I dessa oroliga tider ser vi främlingsfientlighet, rädsla och rasism på många håll i världen. Som vanligt i krig och konflikt blir det kvinnor och barn som lider hårdast. 
Vi kommer på olika sätt fördjupa oss i ländernas möjlighet att ställa upp för de som flyr från krig och förtryck. Samt se vad det innebär för utsatta kvinnor, män och barn som i sin tur kan leda till människohandel och människosmuggling.


Vi ska diskutera parlamentariska åtgärder för rättvisare, smartare och mänskligare migration. Vi ska också försöka tydliggöra fördelarna med migration för både för länderna och för invandrare och deras familjer.

På IPUs 133:e möte är vi 680 parlamentsledamöter, däribland 47 talmännen i parlamentet. Vi är tyvärr inte hälften kvinnor, eftersom världens parlament inte är jämställda, men vi är 219 kvinnor som är ok förhållande till hur det ser ut, men det är inte bra.


Under fem hektisk dagar kommer vi IPU medlemmar också att anta en resolution om demokrati i den digitala tidsåldern i förhållande till integritetsfrågor. Dessutom kommer vi undersöka andra stora globala frågor som kampen mot terrorism, skydd av kulturarvet och vi kommer också att titta på sätt att stärka parlamentens förmåga att utvärdera regeringars arbete. 

Dessutom ska vi försöka följa upp FN-toppmötet som antagit nya hållbarhetsmål och se hur vi kan samarbeta mer för demokrati, fred, rättvisa för effektivt genomförande av alla utvecklingsmålen.

Just nu ska vi debattera och rösta om vilken fråga som ska utgöra ett särkilt brådskande ärende. 

Tillgång till vatten en mänsklig rättighetNär det stod klart att FNs nya hållbarhetsmål innehåller ett mål om jämställdhet blev jag mycket glad och förväntar mig att vi får jobba hårt för att nå en jämställd värd till 2030. Jag har skrivit en hel del om det.

Idag har jag tagit del av ett av de andra målen dvs.

6. Garantera säker tillgång till rent vatten och sanitet för alla.


 
Givetsvis är tillgång till vatten avgörande för att överleva och en förutsättning för mycket annat.
Att kunna laga mat, hålla sig ren inte minst under mensperioden, tvätta, odla allt förutsätter vatten. 

I IPUs Mellanöstern kommitté fick vi en genomgång om vad det kan betyda för hela regionen och hur flyktingar i Mellanöstern kan bli hjälpta av FNs mål. 

Vatten kan användas som maktmedel om tillgången stryps och kan leda till större konflikter. 
Vi har tyvärr flera gången sett hur Israel stryper vatten till Palestina. Menas israeliska bosättare kan ha pooler och vattna sina gröna gräsmattor samtidigt som marken torkar för Palestinier.
Uttorkade bäckar med lite förorenat vatten leder till än större misär och sjukdom. FNs mål om vattentillgång för alla kan användas som en möjlighet för samarbete till en lösning.


En rättvis värld är möjlig.
Det är en skakig värld vi lever i och  i bland känns som att det står still när det gäller demokratiutveckling och möjlighet till fredsbyggande.  Miljöförstöring, krig, svält och orättvisor kan kännas som oöverkomliga problem och katastrofer. Men det är ändå positivt när 700 parlamentariker från stora delar av världen kan träffas.

IPU genomför just nu sin sista dag på sitt 132:a möte, vi har hållit till i Hanoi i närmare en vecka och har dikterat allt mellan himmel och jord.  
Vattenförsörjning, cybersäkerhet, integritet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, förlossningssäkerhet, freden i Mellanöstern för att nämna några "små" ämnen som har avhandlats i plena, utskott, gruppmöten, studiebesök, middagar och bilaterala möten. 

Att vara politiker, förtroendevald, Parlamentariker innebär både påfrestande långa möten, uthållighet men också optimism och tron på att det hår att förändra världen till det bättre.

Vi ska inte bara "prata" problem vi ska även skapa vänskap, sträcka ut händer och ge förslag på hållbara lösningar för framtiden. Jag tycker att vi haft framgång i Vietnam. 

Svenskar som varit här är bl.a.  Urban Ahlin som varit här på officiellt talmansbesök och talat om hållbara utvecklingsmöjligheter och mål.  Vidare har Anti Vasan, Krister Örnfjäder, Teres Lindberg och jag som IPU-delegater, med oss hade vi Emma Hult och Mikael Oskarsson som utsetts från sina respektive utskott samt medarbetare från Sveriges Riksdag.   


Här har vi förutom att fattat beslut också tagit uttalanden mot terrorism och mot Rysslands krig i Ukraina.
Vi har dessutom blivit mycket varmt välkomnade och omhändertagna av personalen på Vietnams ambassad. De hade ordnat ett mycket bra program. Jag kunde delta i några av deras programpunkter. Bl.a det om trafiksäkerhet och det välbesökta seminariet om det civila samhället. Där vi lyssnade på förtryckta minoriteter i Vietnam och försökte ge dem hopp. 

Nu avslutas denna intressanta och händelserika vecka. Jag tackar alla som gjort det möjligt att genomföra allt detta.

Alla åker hem till sina delar av världen med goda minnen och ska förverkliga de beslut vi tagit här på hemma plan.

Ge inte upp - en rättvis värld är möjlig! 

IPUs MellanösternkommittéVi fortsätter balansera mellan olika uppfattningar mellan Israel och Palestina i IPUs Mellanösternkommitté. Vi har varit påväg till området flera gånger men har blivit stoppade någon vecka före det är dags att åka vid varje tillfälle. Förra sommaren skulle vi ha ordnat ett seminarie om vattenförsörjningen i Palestina men stoppades. I januari skulle vi ha åkt till Jordanien och sedan vidare till Ramalla och Jerusalem men fick besked av att vi inte skulle få åka över gränsen mellan Jordanien och Palestina pga den Israeliska valrörelsen. 

Vid vårt senaste möte bestämde vi oss för att göra ett nytt försök senare i år. Vi får hoppas det går vägen.    

Nollvisionen på exportTack vare den Svenska ambassaden i Vietnam kunde vi genomföra en förmiddag för bättre trafiksäkerhet. Vi satte på oss fina blågula mopedhjälmar och tog oss ut i den täta trafiken. Dessutom träffade vi både Vietnams trafiksäkerhetsavdelning och transportministern. 

Trafikolyckor kommer att inträffa, oavsett hur bra man blir på att förebygga dem, eftersom människor ibland gör misstag. Däremot går det att förhindra att olyckorna leder till dödsfall och allvarliga skador. För att nå dit måste man utforma och dimensionera trafiksystemet utifrån människans tolerans mot yttre våld. Vägar och fordon kan bli säkrare och människors insikt om vad och hur viktigt ett trafiksäkert beteende är kan bli bättre. Alla har ansvar för att vägtrafiken är säker.
1997 beslutade riksdagen att Nollvisionen ska gälla för vägtrafiken i Sverige. 
Nollvisionen är politisk målsättning för trafiksäkerhet, en bild av en framtid där ingen människa ska behöva dö eller skadas allvarligt på vägarna. Vi har lyckats en bra bit men har ännu inte nått målet.

Visionen går dels ut på att bygga ett system som hanterar mänskliga misstag, men också på att förebygga och förändra attityderna och beteenden i trafiken


För mig som ordförande i NTF var det viktigt att ta upp just beteenden frågorna. Hur viktigt det är att använda bälte, hjälm, köra försiktigt och inte köra berusad. 
Civil societyThe civil society and the possibilty to get organised in various associatiens and groups is a coultron for the Swedish Sociaty to fouction well.
To get together and work for a common idea, to educate, learn more and grow though common intress is a great way for a society as hole. 
Sweden and Germanys have similar experiences when It comes to educating. We could be prowd of Willy Brant and Olof Palme, who wanted to raise the educating level for everyone not only those who comes from priviligieged background. They did that though studycercels, peopels university and generositet support to higher educating.

NGO sector in Sweden is substantial and most Swedes are members of compounds and associations. For example; we have a lot of free different political, parties 8 of them take place in the Parliament. But we allso have a lot of others NGOs for example Young Eagles, Red Cross, Save the Children, United Nations Associations, UN Women, Pet Clubs, Sports clubs, The Scouts, Churches, local history societies and Trade Unions. Just to mention a few. 

All these associations are free and independent of the State that have no right to interfere with their right to freedom of expression. The associations gives the citizens a great and necessary knowledge of belonging and of taking an active role in shaping their own lives and our society.
I may not agree with a certain view but will always defend the right to express it.

It is a challenge facing all parliamentarians to further evolve and protect the relationships with the public and then I mean all parts of society; women and men, young and old, minorities and marginalized groups, for example LGBT people (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Internet, social media, and mobile phone technology have played, and should continue to play, a crucial role as instruments for participation, transparency and engagement in socio-economic, cultural and political development of our communities. 


Twitter, blog, Facebook, instagram also gives a boost for freedom of expression. Never before have we been able to communicate in such a direct and vital way. 

Democracy, human rights and freedom is the access to the free flow of information. Such access challenges oppression and reflects our desire to exchange knowledge, ideas and opinions. Here the civil society and NGOs are at the core.   

 To day we met the civil Sociaty from different part in Vietnam 

Water is a human rightsWater is highly related to gender and the unequal situation between men and women in the world. According to statistics from the UN:
In rural Benin, girls ages between 6 and14 spend an average of one hour a day collecting water compared with 25 minutes for their brothers.

In Malawi, women consistently spend four to five times longer than men on collecting water.
In Africa, 90% of the work of gathering water and wood, for the household and for food preparation, is done by women. Providing access to clean water close to the home can dramatically reduce women’s workloads, and free up time for other economic activities. For their daughters, this time can be used to attend school. 
Women have other roles to play than this, when it comes to water management. Very often, it has in fact become increasingly accepted that women should play an important role in water management and that this role could be strengthened through gender mainstreaming. 

As the Vice President of the Middle East Committee, the water situation in the Middle East region is for me close at heart.  Water resources issue in the Middle East has for a long time been a very important thing, and a new start of a possible cooperation could be based on negotiations and built on water resource management principles, building cooperation instead of confrontation and integration instead of fragmentation. Negotiation would result in safer access to sustainable water resources and a comprehensive peace.

In IPU 132a session the second Committee we disscuss this issiu 


Rent vatten en mänsklig rättighet


 

Just nu pågår IPUs kvinnomöte, där går vi igenom den kommande dagordningen med genderglasögon. Det är många frågor som behöver belysas. Vi startade med representationen som blivit bättre men det finns fortfarande länder som skickar bara män till IPUs möten trots att de då får lägre rösträtt enligt stadgarna.

Sedan delade vi in oss i grupper och jag valde att gå till gruppen som läser rapporten om rätt till rent vatten.
Vatten är i allra högsta grad en jämställdhetsfråga eftersom kvinnor, flickor (och pojkar) tvingas gå flera km varje tidig morgon på farliga vägar för att bära vatten hem till byn.
Förorenat vatten och vattenbrist hindrar all mänsklig utveckling. Att inte kunna tvätta kläder, sig själv eller sitt mensblod hindrar kvinnor att leva sina liv. Att inte ha rent vatten att dricka leder till sjukdomar. 

Ständigt är människor världen runt sjuka i onödan, de blir sjuka på grund av förorenat dricksvatten. Bristen på hygien, rent vatten och sanitet dödar fler barn än malaria, tbc och aids tillsammans.

Sjukdomarna och det ständiga vattenbärandet hindrar vuxna från att arbeta med annat som skulle ha gett dem mer inkomster, det hindrar barn från att läsa läxor och från att gå i skolan. På så sätt kan förorenat vatten förstöra människors möjligheter och framtid.

Flera parlamentariker från Gambia, Bangladesh, Australia, Nigeria, Moçambique vittnade om stora problem och förtvivlan över brist på vatten, uttorkade floder och förorenat vatten.

Jag har även sett hur tillgången till vatten är en maktfråga. Att inte ge vatten till delar av befolkningen menas vissa både kan ha swimmingpool, vattna gräsmattor och slösa med vattnet är både provocerande och upprörande. 


Calling for gender equalityWomen parliamentarians from across the world are calling upon all MPs to use their individual and collective power to make gender equality a reality for all women and girls.

In particular, the IPU meeting on 28th March in the Vietnamese capital, Hanoi, will stress the critical importance of men and women working together for world without discrimination.

“IPU’s Meeting of Women Parliamentarians’ shared vision and solidarity over 30 years has reformed a global organization and empowered women in international political decision-making. We urge men MPs to be part of that vision too,” he added.

The IPU women MPs meeting, a pioneer initiative, has since been a trailblazer in leading political change. It is a unique and valuable platform for women MPs from all regions in the world to provide formal input into all IPU’s political decisions. Through this involvement, women MPs have been empowered to take on leadership roles at international and national level.

The Meeting has also helped shaped IPU’s political agenda and programme of work on issues such as violence against women, in addition to instigating innovative reform within IPU itself. The Organization was the first global entity to set quotas for women’s participation in all its structures and events, with penalties on voting rights for Members in cases of non-compliance.


The Meeting of Women Parliamentarians has shown what collective persistence and action can achieve. But there can be no let-up in efforts to achieve gender equality if we are to eradicate poverty, disease, conflict and create a world full of promise for everyone,

Dags för IPU i HanoiNi som följer min blogg vet att jag två ggr om året deltar i IPUs stora kongresser. IPU som står för Inter Parlamentariska Unionen har 166 medlemsländer från parlament runt om i världen. 
700 parlamentariker ska träffas, varav 50 talmän, deltar under IPU-mötet. Vår egen talman Urban Ahlin deltar också och passar på att göra ett officiellt besök i Vietnam.

IPU träffas för 132:a gången och är en mötesplats för att diskutera, debatter och ta fram resolutioner inom en rad aktuella frågor. Frågor som står på agendan för de permanenta utskotten under detta möte är bö.a cyberterrorism som ett allvarligt hot mot fred och global säkerhet. 

Det utskott som jag sitter arbetar just nu fram ett nytt system med åtgärder för vattenförsörjning. Tillgång till rent vatten är en mänsklighet som inte uppfylls idag. Dessutom ska vi givetvis fortsätta arbetet med humanitära åtgärder, kräva att fängslade parlamentariker friges och flytta fram jämställdheten på fler håll i världen. 

Det kommer att bli intressanta, hektisk och viktiga dagar här o Hanoi, som just idag bjuder på moln och regn. Vi får se om det ändras 

Läs mer http://www.ipu.org/english/home.htm

Tack för gott samarbete i IPUEtt bra höstmöte för IPU i Geneve är över och vi deltagare, parlamentariker från hela välden åker hem till våra respektive länder för att förhoppningsvis implementera i Parlamenten.
Jag är nöjd med alla inlägg om våldet mot kvinnor och flickor som måste stoppas, det innebär ju att alla talare både förankrat i sina inlägg hemmavid och de tar på sig ett uppdrag att förändra till det bättre.
Jag är också nöjd med rundabordssamtalet som vi ordnade i Mellanösternkommittén, även de synpunkterna ska givetvis leda till något gått. 
Det var också vansinnigt roligt att få vara med i redaktionskommitten (drafting committee) för uttalandet om Ebola, det var viktigt, intressant och otroligt givande med politik på hög nivå.

Mina kollegor  Krister Örnfjäder, Anti Vasan och Ulrika Karlsson gjorde som vanligt bra i från sig på sina ansvarsområden på ekonomin, arbetet mot narkotika och jämställdhet. Vi hade förmånen att ha med våra fantastiska tjänstemän från RIK Lena Eklöf och Helena Lundstetd och det förenklande  vår tillvaro väsentligt med översättning, underlag och koll på det komplicerade tidsschemat.       

Tack allihop för gott samarbete, nu är det bara resten kvar 

Två fria stater som respekterar varandraHär på IPU i Geneve blev Sverige mycket uppmärksammat för att vi blev den första regeringen inom EU-familjen som uttalat att Palestina ska vara en egen stat. Under dessa dagar har även Brittiska parlamentet följt Sveriges exempel.

Tyvärr uteblev Israelerna denna gång från mötet i Geneve och från Mellanösternkommittén där jag är vice ordförande. Det hade varit bra att få samtala med dem.

Vi arbetar för att både israeler och palestinier ska ha rätt till frihet, utveckling och säkerhet inom säkra och erkända gränser. Det är folk som är hårt drabbade av många decenniers konflikt.

I mellanösternkonfliktens spår ligger raserade möjligheter till utveckling och krossade fredsinitiativ. Det är viktigt att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Detta är en svår process.

Alla parter måste därför avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Israel är den starkare parten i konflikten och har därför ett särskilt ansvar. Alla grupperingar måste ta avstånd från terrorhandlingar.

.Israel fortsätter bygga ut bosättningarna trots omvärldens protester. Bosättningarna på ockuperad mark utgör nästan hälften av Västbankens yta. Ett av de största hindren för en tvåstatslösning är bosättningarna. 

I Mellanösternkommittén antog vi en rapport som även innehåller Sveriges ståndpunkter. Jag fick mycket positiv respons från många länder för vårt mod att gå före. Nu hopas jag att fler gör det samma. Nästa steg för kommittén är att resa till regionen och besöka båda parter 


Pris till de som jobbar aktivt med våldet mot kvinnor och flickorVar tredje kvinna utsätt för könsrelaterat våld någon gång i sitt liv och lagstiftningen är inte tillräcklig. Därför har IPUs församling med sina 750 parlamentariker från 145 länder fokuserar på våldet mot kvinnor och flickor under hela sessionen på olika sätt. 
 Talmän och parlamentariker talar engagerat på hur jämställdheten ska förbättras i respektive länder och hur de ska arbeta förebyggande för att förhindra våldet mot kvinnor och flickor.
 Det inkluderar det brutala sexuella våldet som kvinnor utsätts för i konfliktsituationer, som nu senast uppmärksammas med ISIS råhet mot kvinnor  i både Irak och Syrien.
Att avsluta alla typer av våld mot kvinnor och flickor skulle vara en väg att garantera fred, säkerhet och mänskliga rättigheter i världen.

I ett försök att inspirera större politisk handling på dessa brott, var IPU värd för 2014 World Future Policy Award. Det blev nästan som en Oscarsgala där World Future Council, IPU och UN Women belönade några av de mest effektiva politiska initiativen för att förhindra våld mot kvinnor.
Läs mer http://www.worldfuturecouncil.org/fpa_2014.html


De som fick pris och utmärkelse var Österrike, Europeiska rådet, Minnesota, Burkina Faso, Spanien och Bolivia. Synd att inte Sverige får pris tycker jag, men vi har inget gott rykte när det gäller våldet mot kvinnor. Antagligen för att vi synliggjort detta våld mer än många ändra lönder vågat göra, men också för att vi inte ännu lyckats vända utvecklingen åt rätt håll.   Hela världen mot EbolaNu har vi som blev utsedda till redaktionsutskott för Ebola uttalandet arbetat, här på IPUs session i Geneve. Det var ett stentufft jobb att förhandla och medla på i stort sett varenda punkt. Men nu är vi nöjda med vårt förslag och vi hoppas att det antas i plena.

Det handlar om hur Ebola slår sönder, krossar familjer, samhällen och städer och att det är vår skyldighet att ställa upp med hjälp och stöd på olika sätt. Det behövs pengar, sjukvårds material, personal, mat, kläder till Västafrika. 

Än så länge finns ingen medicin, så forskningen behöver intensifieras och fokuseras för att få fram det. Nu behöver WHO och FN jobba nära Afrikanska unionen och Västafrikanska stater för att hjälpa de drabbade, öka förståelsen och hindra att epidemin sprider sig. 

På bilden ser ni draft kommitte/ redaktions utskottet, vi representerar alla världsdelar och bara det var mycket intressant att ta del av så mycket goda idéer men jag vill särskilt framhålla vår ordförande Tioulong Saumura från Colombia. Hon var lysande på att sy ihop olika åsikter och förslag. Tänk om alla politiker vore så resultat fokuserade, då skulle vi spara både liv, tid och pengar.   

He for she har nått IPUDet är en ganska fantastiskt upplevelse att 30 talmän från hela välden uttalat sig om att de ska jobba för att motarbeta våldet mot kvinnor. Jag är i Geneve och här är 145 länder är samlade och huvud temat i år är att bekämpa, hindra, motverka, stoppa våldet mot kvinnor. 

Kvinnor världen över utsätts under sin livstid genomgående för våld, diskriminering och objektifiering. De har idag det största ansvaret för sina barn och är generellt sett fattigare än män. Detta betyder dock inte att enbart kvinnor skulle gynnas av ökad jämställdhet, både män och kvinnor skulle få en bättre tillvaro om jämställdheten mellan män och kvinnor förbättrades.  Ålderdomliga och rigida könsroller försämrar även mäns fysiska och psykiska hälsa, och män hindras bland annat från att utveckla goda relationer med sina barn. 


Tidigare i år lanserade UN Women kampanjen #HeforShe, som uppmanar män att höja sina röster för jämställdhet. Emma Watson, ambassadör för UN Women och representant för ”He for She”, har haft stor betydelse för ”He for She”-kampanjens genomslag då hon lyfte vikten av mäns deltagande i jämställdhetsarbetet under sitt hyllade tal i FN.
”He for She” syftar till att belysa det faktum att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en människorättsfråga och att det krävs att även män aktivt arbetar för att alla former av diskriminering och våld mot kvinnor och flickor ska upphöra. Kampanjens budskap är således att män måste ta större ansvar för jämställdhetsarbetet och visa att strävan efter ett jämställt samhälle inte är en kvinnofråga.
Nu har denna kampanj slagit igenom i IPUs församling, fler och fler parlamentariker, män och kvinnor från en mängd olika länder ställer sig upp och tar aktiv ställning. Det är stort och jag hoppas innerligt att detta inte är läpparnas bekännelse utan att de åker hem till sina respektive länder och gör något åt det på hemma plan.UN Womens kampanj #HeforShe är en uppmaning till män att engagera sig i arbetet för en bättre värld för alla människor.

Stöd kampanjen – bli en He for She!

 


Jämställdhet och MellanÖsternIdag på första dagen av IPUs 131 session, i Geneve, har jag deltagit dels på kvinnor mötet och dels på mellanöstern kommittén. Oerhört intressanta båda mötena även om de var långa och det är lite tröttsamt att lyssna på alla intressanta inlägg.

När det gäller det så kallade kvinnomötet, deltar både män och kvinnor men vi fokuserar politiken jämställdhetsglasögon. Idag diskuterades för och nackdelar med kvotering för att få mer jämställda församlingar, samt hur vi ska stoppa våldet mot kvinnor, vilket vi kommer att återkomma till flera gånger under dessa dagar. Kvinnomötet avslutades med att de 4:a kandidaterna till blivande president för IPU fick presentera sig. Det valet kommer att ske på torsdag.

I mellan östern kommittén där jag är vice ordförande hade vi en tyst minut för att hylla och minnas de tusentals barn, kvinnor och män som dödats i kriget på Gaza i somras.
Israelerna uteblev från vårt möte men Palestinierna beskrev den fruktansvärda situationen utifrån deras syn. Skolor, sjukhus, bostäder är förstörda på Gaza, de boende saknar vatten och el. Snart kommer vintern och det kommer att bli än mer besvärligt att överleva. 

Vi hade en rundabordskonferens med representanter från hela världen, från mänskliga rättigheter kommittén osv. Det blev en mycket intressant och givande diskussion. Alla ville bidra på ett konstruktivt sätt.
Sverige fick mycket beröm för viljan att gå före med att förklara staten Palestina. När vi skulle summera dagen fick vi dock en debatt om hur vi ska gå vidare för att få igång fredsprocessen igen.
Vi som menade att kvinnor och barns situation måste in som en självklar fråga i fredsprocessen fick till sist gehör men jag var lite förvånad över att vissa vill skilja på fredsarbete och kvinnors rättigheter. För mig är kvinnors rättigheter och för den delen människors rättigheter en förutsättning för att vi ska kunna få en hållbar fred.    

Om Nobels fredsprisNu när jag åker till Geneve för att delta i IPUs 31:a möte tillsammans med 750 riksdagsledamöter från 144 länder tänket jag på 17-åriga Malala från Pakistan och hennes kamp mot talibanerna och deras extrema våld. Hon utsattes själv för ett mordförsök 2012 och har fortsatt att kämpa mot våldet och för barns rätt till utbildning. Jag tänker nämna Malala eftersom hon är en så viktig symbol för sitt fantastiksa engagemang för flickors rätt att gå i skolan.  
Malala blir den yngsta fredspristagaren genom tiderna. 


Även 60-årige Satyarthi, indisk aktivist för barns rättigheter och kamp mot barnarbete är värd att nämna nu när vi är så många länder samlade.
 IPUs uppdrag är ju just arbete för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Därför kommer utnämningen till Nobels fredspris mycket lämpligt även för mig. Det ger extra kraft att ta debatten mot de konservativa, rabiata krafter som vill tillbaka till stenåldern.  Malala Yousafzai är känd för sin kamp för kvinnors rättigheter till utbildning, i de delar av Pakistan där talibaner portat flickor från skolan.

 Malalas  är en ung person som kan uttrycka sig så att hon får världen med sig. 
- en inspiration och också ett erkännande av gräsrotsrörelser, om man ska kalla dem så, och det faktum att det finns så många aktivister där ute som gör skillnad, säger utrikesminister Margot Wallström, som jobbat som FN:s sändebud mot sexuellt våld i konfliktområden.

Indiern Kailash Satyarthi har sen 1990-talet kämpat mot barnarbete i Indien får priset för"Fantastiska gärningar"
Fördöm Israels bosättningspolitik

 Som ledamot i IPU (Inter-Parliamentary Union) mellanösternkommitté har jag mött representanter från Palestina och Israel ett flertal tillfällen. Vi har erbjudit oss att delta i olika samtal mellan parterna och har även lyckats föra dem samman ett antal gånger.  För det mesta har dessa möten hållits i Geneve men vi har även varit i Jerusalem, Knesset, PLC och på Gazaremsan. Så sent som för några veckor sedan fick vi ställa in vårt planerade möte i Jordanien pågrund av att representanterna dragit sig ur vårt möte. Just vid det tillfället hade vi tänkt diskutera vattentillgången och rätten till vatten oavsett vilket ursprung du har eller var du bor.

Ett annat hett diskussionsämne är Israels bosättningspolitik och att de ständigt tar mark från Palestina för att bygga fler bostäder åt Israeler. Denna bosättningspolitik måste fördömas

 Det känns så oerhört tragiskt och förfärligt att inte få slut på den ständiga konflikten.

Den senaste tidens upptrappning av konflikten, som följd av de tragiska morden på tre israeliska ungdomar och en palestinsk pojke, kräver att vi tar ställning för fred och folkrätt.

 

De illegala israeliska bosättningarna är ett av de största hindren för fred. En majoritet av EU:s medlemsländer har arbetat för ett uttalande som varnar för riskerna som uppstår när medborgare och företag genom investeringar stöder Israels bosättningspolitik. Sverige har på grund av oenighet inom regeringen inte förmått anta ett svenskt uttalande.Läs mer på socialdemokraterna och i Expressen


IPU är slut för denna gång

Nu har den 130:onde församlingen med den världsomspännande organisationen IPU avslutats i Geneve.

Över 715 parlamentariker från 141 länder har diskuterat globala frågor.

 

Interparlamentariska unionen (IPU) träffas vår och höst och har som krav att både män och kvinnor ska representera länderna. Ändå kom 11 länder utan kvinnor. De får inte full rösträtt för så står det i IPUs stadgar.

 Vi menar att jämställdhet är en förutsättning för utveckling, dessutom är det en av de viktigaste frågorna i de nya utvecklingsmålen.

 

När jag ser tillbaka på de intesnisva dagarna tänker jag särkilt på tredje utskottet som jag deltog i. Vi arbetade fram en resolution om värnandet av barn, särskilt ensamkommande flyktingbarn, under krig och konflikter.  Vi svenskar fick igenom alla våra ändringsförslag, bl.a. om att parlamenten och regeringarna ska inkludera barn och ungas perspektiv i politiken samt viktigen av att flyktingbarn som återvänder ska kunna garanteras ett respektfullt mottagande.

 

Under dessa dagar har även har målet om en kärnvapenfri värld behandlats och hur samhällen ska kunna byggas mer hållbart såväl ekonomiskt som ekologiskt

 Som jag skrev i mitt förra blogginlägg antogs ett uttalande om krisen och återuppbyggnad av fred i Centralafrikanska Republiken. Dessutom valdes Martin Chungong från Cameron till ny Generalsekreterare.


Stoppa kriget

Visserligen är nästan allt fokus just nu på Ukraina, Krim och Ryssland just nu, det är inte så konstigt med tanke på den allvarliga situationen.

Men det pågår fler konflikter i världen. Det pågår krig, folkmord och människoliv som släkts på andra håll.

 

Läget i Centralafrikanska republiken hotar att utmynna i ett folkmord. Världen har ignorerat krisen allt för länge, det är det många som påpekat, inte minst läkare utan gränser.

Därför var det både bra och viktigt att vi i IPU antog ett starkt uttalande och beslut om att hjälp.

Landet är inne i en hämndspiral mellan folkgrupperna som de fredsbevarande trupperna i landet säger att de inte kan stoppa på utan hjälp.

Många rebeller plundrade i kristna områden, med allt för många döda som följd. Sedan bildades gruppen Anti-beleka. De skulle skydda kristna samhällen, men gick snabbt över till grymheter och våld mot civila i muslimska områden.

Hämndspiralen har nu gjort hundratusentals hemlösa. Bara vid huvudstaden Banguis flygfält har 100 000 mänskor sökt skydd hos FN. Över hälften av landets befolkning, eller 2,6 miljoner mänskor, är i akut behov av hjälp. Den här konflikten är en enorm tragedi. Det är frågan om onödigt lidande och situationen eskalerar i snabb takt.

Väpnade grupper från både tidigare Seleka-styrkor och från Anti-beleka angriper civila nästan dagligen och regeringen är inte i stånd att hjälpa befolkningen.  Staten har kollapsat, och förutsättningar har förstörts. Seleka-rebellerna brände, plundrade och rensade allt som behövs för att styra en stat.

IPU PRM

 

 


Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0