BRA Veronica Palm, om en modern familjepolitik


Äntligen vågar vi sossar prata om familjepolitik utan att betraktas som bakåtsträvande borgare som vill låsa fast kvinnan i hemmet.

En modern familjepolitik handlar om trygga självständiga vuxna som får stöd av andra i samhället för att klara av sin föräldraroll.

En modern familjepolitik bygger på att ta ansvar som mamma och pappa för sina barn. Frånvarande pappor som jobbar över för att få familjens ekonomi att gå ihop när mamman går ner i arbetstid, är inte modernt. Det bygger på bra förskola med hög kvalité, kunskap i skolan och bra fritidshem. Men också tid för barnen för såväl ensamstående föräldrar, som mammor och pappor.

Dessutom handlar det faktiskt om en bra äldrevård. Vissa konservativa krafter (så som moderatkvinnorna) vill att kvinnor ska stanna hemma och ta hand om sina föräldrar.

Men det ska jag återkomma till i kommande bloggar när jag får mer tid


Palm i svd


Investera i barnens framtid


Skolan behöver mer pengar för att minska klasstorlekar och förbättra lärarnas arbetssituation. Därför måste skolan få ökade resurser för att anställa fler välutbildade lärare och därmed ge förutsättningar för att minska klasstorlekarna. Alla barn och ungdomar måste ha rätt att nå de nationella kunskapsmålen oavsett var man bor och oavsett föräldrarnas bakgrund.

Alla lärare i svenska skolan, oavsett om de arbetar i en kommunal skola eller i en friskola, borde var välutbildade, kompetenta och behöriga. Staten, kommunerna och friskolorna bör göra en överenskommelse om att inte nyanställa någon lärare utan rätt utbildning. Staten borde gemensamt med kommuner och friskolor bekosta vidareutbildning av de obehöriga lärare som i dag finns anställda.

Det är helt oacceptabelt att en enda elev ska behöva gå till skolan och vara rädd för att utsättas för mobbning och kränkningar. Varje skola måste följa upp lagen om förbud mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Antalet elever som anser sig utsatta för kränkningar och mobbning måste följas upp varje år, på varje skola och varje kommun.

Idag kan Skolverket inte ingripa mot en misskött skola så länge den är föremål för rättslig prövning. Men prövningen kan pågå under en lång tid. När en ny skola startas har Skolverket i praktiken bara befogenhet att kontrollera om de har fyllt i blanketten på ett korrekt sätt. Det är helt orimligt. Socialdemokraterna vill därför införa kunskapsgaranti för eleverna. Den innebär att det ska göras en självständig bedömning av Skolverket om skolan har förutsättningar att leva upp till skollagen redan innan skolan startar.

Vi tror att barn behöver trygghet, lugn och ro och nyfikenhet.

Vi behöver investera i kunskap i förskola och skola. Därför måste alla beslut som ska fattas ha barns bästa för ögonen. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt


Barnombudsmannen besöker Riksdagens tvärpolitiska barngrupp

image601

Lena Nyberg och Malin Dahlberg berättar om de senaste rapporterna från barnombudsmannen om barns situation i landet. Dessutom informerar de om den nya roll BO värväntas ta i regeingens barnskrivelse

socialdemokratiska barnnärverket ska ut i debatten om barnen

image600

Vi socialdemokrater vill ha en politik för barnen och deras uppväxt, som är grundad på barnets bästa, på generell välfärd i vårt samhälle och på jämställdhet mellan kvinnor och män. Vår vision om ett bra samhälle för alla invånare, såväl äldre, vuxna, ungdomar som barn, bygger på både social och ekonomisk utveckling, med en solidarisk fördelning. Den borgerliga politiken styckar sönder det samhälle vi vill leva i, med olika förmåner som presenteras och hanteras styckevis, utan inbördes samordning.


Handel med barn i Sverige


Idag anordnade Riksdagens tvärpolitiska barngrupp i samarbete med Socialstyrelsen och UNICEF Sverige, ett seminarium om hur myndigheter och organisationer kan arbeta för att förebygga, upptäcka och bekämpa handel med barn i Sverige.

Socialstyrelsen och UNICEF har tagit fram en manual för hur man kan upptäcka barn som kan ha utsatts för människohandel som presenterades under seminariet.

FN beräknar att 1,2 miljoner barn varje år utsätts för människohandel. För en del av dessa är Sverige destinations- eller transitland.

Det var oerhört intressant när Karin Juhlén, Socialdepartementet redogjorde för arbetet kring sexuell exploatering av barn och  Ingrid Åkerman, Nationell koordinator vid Socialstyrelsen, som talade om Vad vet vi? Vilka är barnen?

Karin Norlin, Socialtjänstförvaltningen i Stockholm, ställde frågor så som - Kan det vara människohandel? Lars Lööf, Östersjöstaternas råd, Redogjorde för det internationella arbetet runt Östersjön och Hur kan vi hjälpa barnen. Christina Heilborn, Barnrättsjurist vid UNICEF Sverige, avslutade med att berätta om vilka rättigheter har barnen och vad som borde göras merimage594
Det blev mycket givande samtal

image595


Barnturné i Götene


Idag har jag gjort mitt fjärde nedslag i den Skaraborgska banturnén

Socialdemokraten Kenth Selmosson hade gjort ett väl genomarbetat program

Vi började på Rådgivningscentralen med Ann-Marie Johansson och Margareta Holmberg sedan gick vi vidare till Familjecentrum och öppna förskolan.


Därefter besökte vi Högstadiet Fornängsskolan, där jag själv varit elevrådsordförande för länge sedan. Det var väldigt roligt att få se hur det fungerade på skolan nu.  Vi gick runt och fick träffa elever och lärare. Gunnar Nordlie berättade om hur de arbetar kring elever som behöver extra stöd och stimulan.

Sista stoppet blev Prästgårdsängens förskolor, där vi fikade och pratade med barn och personal. Det var imponerande hur personalen jobbar med utsatta barn.

Budskapet till mig var att det behövs mindre barngrupper och att insatser måste sättas in tidigt.
Vi socialdemokrater föreslog i förra veckan  en kvalitéts satsning på förskolan, besöket i Götene bekräftar att det behövs


Från Swedwood i Tibro, till Fagersanna och Greenkontakt i Skövde


Idag starar jag med att besöka träindustriarbetare på Swedwood i Tibro. Jag ska få titta på möbelproduktionen och prata med några av de 265 anställda.

Därefter fortsätter min barnturné i Skaraborg idag gör jag mitt tdedje stopp på det temat. Jag ska besöka två förskolor i Fagersanna. Först träffar jag barn och personal på förskolan Tuvan. Sedan fortsätter vi till förskolan Gläntan. Med på besöket är socialdemokratiska oppositionsrådet Ann-Marie Wahlström.

Kvalitén i förskolan blir allt viktigare och det behövs mer vuxna både i förskolan och skolan. För att inte tala om fritidshemmen, där har det blivit på tok för stora grupper och därmed mycket svårt för skolbarnen att få lugn och ro, läxhjälp och möjlighet att röra på sig.

Vi socialdemokrater införde riktade stöd till kommuner som ökade personaltätheten och minskade barngrupperna. Nu när det riktade stödet är borttaget av den borgerliga regeringen har det fått omedelbar effekt med större klasser och barngrupper. Vi behöver investera i Sveriges framtid

Senare idag öppnar jag min Greenkontakt

I kväll blir det fullmäktige möte med bland annat debatt om Skövde som tillväxt- och utbildningsort m.m.


lärare

utsatta


Barnturé i Skaraborg + välfärdssatning...


Idag gör jag mitt andra anhalt på barnturnén. Första stoppet på turnén som jag ska genomföra i Skaraborg gjorde jag i Falköping. Tanken är att jag ska etablera kontakter med skolor, förskolor,  barninstitutioner av olika slag - t.ex. familjecentraler där man stöttar utsatta barn och liknande.

I eftermiddag blir det Lidköpings och Ötbyskolans tur. Jag ska ta del av skolans framgångsrika arbete med barn i en mångkulturell miljö.

Jag kanske inte lär mig allt om barn men får säkert goda idéer att ta med till Riksdagen och till de andra kommunerna. Det är fel att välja barn ur barnomsorgskön , det görs inte i Lidköping.

Men först av allt ska jag och Carina Ohlsson besöka äldreboendet Östhaga. Vi ska möta personal och boende för att prata om socialdemokraternas välfärdssatsning, äldreplattformen och om hur vi vill investera och ta vara på de äldres erfarenhet


Ungdomsboendet i Falköping

Ungdomsboendet
Emelie, Helle, Gerth och Thomas äter god mat på ungdomsboendet i Falköping

Öppnna förskolan, Gula Villan, Familjecentralen = kärt barn har många namn

Idag har jag besökt en fantastisk fin barnverksamhet i Falköping

Familjecentralen i Falköping, ska berätta mer senare men här kan ni se bilderna från öppna förskolan.
image563

Barnen i närkontakt

image564

god röd hink

image565

Nils och Olle

image566

cool tjej i solglasögon


Påväg till första anhalten på barnturnén i Skaraborg

Jag har skrivit ganska många interpellationer om barn eftersom jag dels har så mycket kontakter med Unga Örnar, BRIS, Barnombudsmannen, Rädda Barnen med flera och för att jag engagerar mig i Riksdagens Tvärpolitiska Barngrupp och i Sossarnas Barnnätverk.
Nu ska jag göra en barnturné i Skaraborg
Jag börjar med Falköping där jag ska besöka Familjecentralen och Ungdomsboendet Bergsliden


Här är mina barninterpellationer
Interpellation 2007/08:391 av Monica Green (s)

Föräldrar som inte orkar med sin föräldraroll

Besvarad: 2008-03-07


Interpellation 2007/08:377 av Monica Green (s)

Barnfrid

Interpellation 2007/08:551 av Monica Green (s)

Digital mobbning

Interpellation 2007/08:523 av Monica Green (s)

Barnen i EU

Interpellation 2007/08:417 av Monica Green (s)

Länsstyrelsernas tillsynsansvar för barn och ungdomar

  

  

Interpellation 2007/08:524 av Monica Green (s)

Ett barnrättsperspektiv i utrikespolitiken

Interpellation 2007/08:260 av Monica Green (s)

Barnkonventionen i förskolan


Göran och Eva från BRIS

DSC01297.JPG
Göran och Eva från BRIS berättar om de mer än 22 000 barn som mår dåligt. Det handlar om våld, psykisk misshandel och andra övergrepp som vuxna utsätter barn för.
Läs mer om brisrapporten

Ge alla barn chans till en trygg uppväxt

Just nu ökar klyftorna i samhället. Visserligen får fler jobb i denna högkonjunktur som vi befunnit oss i sedan 2005-2006. Men att göra som den borgerliga regeringen, lämna de sämst ställda långt bakom innebär att klyftorna ökar och en liten del av befolkningen blir fattigare.

Barn får alltid lida mest när ekonomin tryter. Att det sedan finns socialdemokratiska kommunen som toppar listan på at utestänga barn från förskola och fritids gör bara saken värre. Det är förmodligen de barnen vars föräldrar inte har råd att betala avgiften som behöver den sociala gemenskapen mest.

Jo, visst ska alla betala avgifter och visst måste kommuner sätta gränser.

Men vi har devisen "alla ska med" den måste vi jobba för även under de borgerligt styrda åren i Sverigebarn stängs ute från förskolan


Socialdemokraternas barnnätverk i Riksdagen

image536
Idag har vi protesterat mot att barnombudsmannen får mer att göra utan att få mer reurser. Vi har beskrivit barnfattigdommen och svårigheten att skolor/fritids tar ut avgift, om barn som inte har någonstans att ta vägen på sommarlovet slutligen har vi lagt förslag på hur om barns inflytande och engageman kan öka

på bilden syns delar av barnnätverket

Barnen, BO och Barnkonventionen


Barnen är det viktigaste vi har. Det är därför Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention om barns rätt och det är därför vi har en myndighet som heter Barnombudsmannen.


Barnens tillvaro kan mätas utifrån hur bra ett samhälle mår. Om det finns tillräckligt med barnomsorg, en bra skola och god barnsjukvård är det ett samhälle som vet att ta tillvara sin egen framtid. Om barn känner sig lugna och trygga. Nyligen skrev BO i DN om barns stress, om hur de upplever skolan och om kollektiv bestraffning. Barnombudsmannen för barnens talan, men vem ska göra det om BO får andra arbetsuppgifter än att vara ombudsman?

Enligt regeringens barnsskrivelse ska BO få nya arbetsuppgifter, mer juridiska, kontrollerande och uppföljande mot kommuner och landsting. Jo det är viktigt att kommuner och landsting kollas så att de verkligen följer FNs barnkonvention. Men om BO inte får mer resurser blir det annat som får stryka på foten. Kanske just ombudsmanna rollen, att föra barnens talan inte hinns med i samma utsträckning som tidigare. Kan det vara jobbigt för regeringen att ha en ombudsman som påpekar när det är barn som far illa?

Barnombudsmannen har en stor verksamhet, för barns bästa. En viktig del är att skapa opinion i barnfrågor och att påverka beslutsfattare. BO har regelbunden kontakt med barn och ungdomar för att få reda på vad de tycker om sina möjligheter och problem och sin situation. Detta rapporteras i en årsbok. BO driver även på när det gäller genomförandet av barnkonventionen.


Det är viktigt att Barnombudsmannen är en myndighet i samhällets och barnens tjänst.


Nyare inlägg
RSS 2.0